Nästan sex av tio poliser avstår från att framföra kritik på grund av rädsla för repressalier, visar en medlemsundersökning som Polisförbundet gjort.

Hela 57 procent av tillfrågade medlemmar säger att de har avstått från att framföra kritik eller synpunkter på grund av rädsla för eventuella repressalier. Bland poliserna som arbetar i yttre tjänst är den andelen ännu högre. I den gruppen avstår nästan två tredjedelar av medlemmarna från kritik eller synpunkter av samma skäl.

Enligt Polisförbundets ordförande Lena Nitz har facket under lång tid fått signaler från medlemmarna att det inte är accepterat att kritisera arbetsmetoder eller ledning. De som ändå gör det upplever att det får konsekvenser i form utfrysning, sämre karriärutveckling, ingen löneutveckling eller omplacering.

Det är en djupt oroande arbetsmiljö som påverkar polisens legitimitet och möjlighet att utföra sitt uppdrag, varnar Polisförbundet.

– Det är helt oacceptabelt att poliser inte vågar framföra kritiska synpunkter på hur polisarbetet kan göras bättre och effektivare. En tyst organisation är ett hinder för att utveckla verksamheten, säger förbundsordföranden Lena Nitz.

Fackets enkät skickades till 3 000 slumpvis utvalda medlemmar, varav 1 127 svarade.