Regeringen avsätter 108 miljoner kronor till stöd för kommunernas barnomsorg kvällar, nätter och helger, enligt förskoleminister Nyamko Sabuni (FP). Stödet gäller för åren 2013—2016.

Det är inte tvingande i lag för kommuner att erbjuda barnomsorg på obekväma tider, det vill säga kvällar, nätter och helger. Hittills har ett flertal av landets kommuner inte heller gjort det. I våras tog därför riksdagen beslut om att uppmana regeringen om att återkomma med ett statligt stimulanspaket, för att få fler kommuner att införa jourförskola.

Att regeringen nu kommer med sådana stimulanspengar motiverar Nyamko Sabuni med barnfamiljernas stora behov:

– Arbetslivet förändras och många arbetar kvällar, helger och nätter. Det är inte alltid familjer får ihop detta med att kombinera yrkes- och familjeliv. Framför allt kan det vara svårt för ensamstående mammor.

Kommunerna kan ansöka om stimulansbidraget från första juli nästa år. Under 2013 avsätts 15,5 miljoner och under de tre kommande åren 31 miljoner årligen.

I riksdagen röstade regeringspartierna nej till stimulanspengarna. Nyamko Sabuni har tidigare beklagat riksdagsbeslutet — regeringen ville avvakta tills det fanns en bättre bild av behovet av jourförskola. Men i dag, när satsningen presenterades, sade Sabuni:

– Vi vet att hälften av kommunerna inte erbjuder barnomsorg på obekväm tid. Jag kan inte tro att det inte finns någon enda förälder i dessa kommuner som inte har sådant behov.

Och på frågan om satsningen blivit av om inte riksdagen uppmanat till den svarade hon:

– Kanske. Eftersom det nu finns ett reformutymme.

Hon påpekade också att när kommuner nu kan ansöka om bidrag så kommer de också att behöva inventera behovet och informera barnfamiljerna om möjligheterna till barnomsorg på obekväma tider.

– Det kan finnas anledning att återkomma med ytterligare stimulanser.