Arbetstiden förblir en långkörare inom EU. Fack och arbetsgivare misslyckades med att förhandla fram ett gemensamt förslag för hur arbetstidsreglerna ska förändras.
 EU-kommissionen har därför förlängt tidsfristen till december.

I början av september löpte tiden ut. 
Då skulle Europafacket och arbetsgivarnas organisation Businesseurope ha presenterat ett gemensamt förslag på hur de ville förändra EU:s arbetstidsdirektiv. Parterna misslyckades dock och EU-kommissionen har nu förlängt tidsfristen till december.

– Vi har fram tills nu endast diskuterat procedurfrågor, säger Mats Essemyr på TCO som sitter i Europafackets förhandlingsgrupp.

Det har med andra ord skett förhandlingar om hur förhandlingarna ska genomföras och vilka frågor som ska tas upp. Dessa har nu avklarats och under hösten ska parterna diskutera EU-direktivets innehåll.

Det är ingen överdrift att säga att det finns djupa motsättningar. Det är en riktig långkörare som ligger på bordet.

Ändå sedan 1993 finns gemensamma regler för arbetstiden i EU-länderna. Men ingenting har varit sig riktigt likt sedan 2003 då en dom från EU:s domstol slog fast att jourtid var att räkna som arbetstid. Facket hälsade domen välkommen men enligt arbetsgivarna ledde domen till problem vid exempelvis schemaläggning av sjukhuspersonal.

De flesta länder i EU har därför utnyttjat möjligheten att göra en så kallad opt-out, det vill säga att inte följa EU-reglerna.

Från fackets sida gäller det att skära bort ländernas möjlighet att inte följa de gemensamma EU-reglerna. 
Arbetsgivarnas ingång i förhandlingarna är att de vill ändra skrivningen om jourtid.

Den 24–25 september möts Europafacket och Businesseurope igen.

Fakta

EU:s arbetstidsregler

EU:s arbetstidsdirektiv är till för att skapa gemensamma minimiregler för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Huvudregeln är det ska vara maximalt 48 timmars arbetstid per vecka och om anställda beordras till jourtid (trots att de inte behöver arbeta) ska dessa få räkna den passiva tiden som arbetstid.

Om fack och arbetsgivare kommer fram till en gemensam ståndpunkt i december i år blir det troligen en förändring av direktivet.