I den kommande budgeten lovar regeringen glädjande nog att satsa mer mot ungdomsarbetslösheten.

Under 2012 och 2013 ska tillfälliga anslag skapa 18 000 nya utbildningsplatser på yrkesvux, lärlingsvux och yrkes- och folkhögskolor.

Arbetsförmedlingen ska få ökat stöd, och stödet till arbetsgivare som anställer ungdomar som varit arbetslösa i över ett år ska höjas.

Fördelen med dessa satsningar är att de är riktade till dem som verkligen behöver stöd.

Det skulle dock varit ännu bättre om regeringen samtidigt såg över vad man tidigare gjort, främst sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga som alltmer framstår som verkningslös.

Regeringens eget finanspolitiska råd har visat att större delen av stödet betalas för ungdomar som skulle ha anställts även utan stöd.

Och det finns fler tvivelaktiga beslut.

Samtidigt som regeringen nu satsar på tillfälliga utbildningsplatser var det inte länge sedan vi läste om regeringens stora neddragningar av högskoleplatser. Vill man eller vill man inte ha utbildning?

Även avhoppade elever som nu står utanför både skolgång och arbete har svårt att hitta något nytt. Här behövs större satsningar på att verkligen få alla att klara gymnasiet.

Som enskilda satsningar är regeringens nya linje bra.

Nu återstår att ändra alla beslut i motsatt riktning.