Klicka på diagrammet för att se det i större format.

 

Handels och Transport ökar. Övriga LO-förbund minskar. Hela LO minskade med 8 805 medlemmar första halvåret i år – det lägsta tappet på hela 2000-talet.

Ungefär halva minskningen beror på pensionärer som lämnar facket. Den andra huvudorsaken är att industrijobben blir färre.

De fyra industriförbunden – IF Metall, GS, Livs och Pappers – minskar tillsammans lika mycket som hela LO. Men de har fortfarande hög organisationsgrad. Pappers är bäst i LO.

– Vi ligger en bit över 98 procent, säger förbundskassören Harry Heiniö.

IF Metall organiserar 80,6 procent av arbetarna i verkstadsindustrin. Trots att förbundet minskar med nästan 6 500 medlemmar påverkas organisationsgraden bara på marginalen.

2 700 pensionärer lämnade IF Metall under första halvåret i år. Antalet yrkesaktiva medlemmar minskade med 3 700. Det beror främst på nedläggningar och rationaliseringar på arbetsplatserna. Bara Saabs nedläggning innebär att 1 900 jobb för metallarbetare försvann.

– Industrisektorn krymper, konstaterar IF Metalls pressombudsman Lars Ankarfjäll.

De som går ur facket och jobbar kvar i branschen är betydligt färre. IF Metall gör noggranna mätningar som visar att organisationsgraden minskar med 0,75 procent om året. Det innebär att ett par tusen medlemmar går ur förbundet trots att de är kvar i branschen.

Livs minskar mest i LO i förhållande till förbundets storlek. 700 yrkesaktiva och 150 pensionärer försvann under första halvåret.

– Vi gör kontinuerliga insatser för att rekrytera nya medlemmar. Många klubbar gör ett bra jobb, men vi kan bli bättre. Vi måste förändra förhållningssättet. Det är inte längre skamligt för en klubbordförande att ha ett gäng oorganiserade på arbetsplatsen. Och konsekvenserna märks inte direkt i vardagen. Det dagliga, fackliga arbetet påverkas inte särskilt mycket av att några på arbetsplatsen inte är med i facket, säger Eva Guovelin, Livs tredje ordförande.

Hon understryker samtidigt att den främsta förklaringen till minussiffrorna är nedläggningar och rationaliseringar inom livsmedelsindustrin. Ytterligare en förklaring är bemanningsföretagens intåg. Där är färre med i facket.

Livs har inte lika säkra siffror som IF Metall. Det ska förbundet ta itu med i höst. Klubbarna ska svara på en enkät och berätta hur många fast anställda, tillfälligt anställda och inhyrda som finns på arbetsplatsen. Underlaget ska användas för att mäta hur stor andel som är med i facket, det vill säga organisationsgraden.

LO-förbunden i yrken med stor omsättning på folk och lägre organisationsgrad – som Handels, Hotell- och restaurangfacket och delar av Kommunal – har stoppat medlemsminskningen.

Handels ökar, Kommunal ligger still och Hotell- och restaurangfacket minskar med 103 medlemmar under första halvåret i år. Då ska man ha klart för sig att Hotell- och restaurang måste värva nästan 5 000 nya medlemmar på ett halvår bara för att ersätta dem som går ur.
Hotell och restaurang är en genomgångsbransch. Nästan hälften av fackets medlemmar är under 26 år. Hela förbundet byts ut vart tredje år, åtminstone räknat i siffror.

Efter industriförbunden minskar Seko mest. Minussiffran landar på knappt 1 700. En tredjedel av minskningen beror på att 555 pensionärer försvann under första halvåret.

LO-kurvan planar ut, Handels kurva vänder.