Foto: Jonas Ekströmer

”Fas 3 blev inte vad vi hoppats på”, säger Sven Otto Littorin, numera konsult i London.

Sven Otto Littorins självkritiska utspel har fört upp fas 3 på den politiska dagordningen igen – men hans statssekreterare Eva Uddén Sonnegård håller fast vid tystnaden.

 

– Jag kommenterar inte, skriver hon i ett e-brev till Arbetet.

Eva Uddén Sonnegård (bilden) brukar beskrivas som arkitekten bakom fas 3. Hon rekryterades till moderaternas riksdagskansli 2004 av Anders Borg. Där arbetade hon fram jobb- och utvecklingsgarantin. När alliansen tog över 2006 var det bara att genomföra planen.

Men Eva Uddén Sonnegård har konsekvent vägrat att uttala sig om jobb- och utvecklingsgarantin sedan hon lämnade regeringen 2010. Motiveringen är att hon har lämnat politiken.

Även Sven-Otto Littorin har legat lågt fram till nu.

– Jag är den förste att hålla med om att Fas 3 inte blev vad vi hoppats på, skriver han i ett kommentarfält på webbplatsen USAbloggen.se.

Dagens Arena hittade inlägget, som har fått en hel del uppmärksamhet och föranlett ledarkommentar både i Aftonbladet och Svenska Dagbladet.

Uppmärksamheten har föranlett Sven Otto Littrin att skriva ett debattinlägg på SVT Debatt. Där skriver han att han har tagit intryck av protesterna från de från de numera 31 000 som har hamnat i fas 3, arbetsmarknadens slutstation.

”Av reaktionerna att döma hos dem som omfattas och hos dem som arbetar med Fas 3 – som numera kallas för sysselsättningsfasen – är det också uppenbart att utformningen av insatserna måste ses över”, skriver han.

I sin kommentar på USA-bloggen skriver han:

”Jag hoppades mycket på de sociala företagen; arbetskooperativ och liknande. Problemet är att vi har för dåliga former för att få ihop stora offentliga och skattefinansierade system med de sociala företagen.”

Sven Otto Littorin var arbetsmarknadsminister i alliansregeringen mellan 2006 och 2010. Jobb- och utvecklingsgarantin startade med fas 1 och 2 2007.

Fas 3 startade i liten skala 2009. När den stora proteststormen bröt ut på våren 2010 hade Hillevi Engström tagit över som arbetsmarknadsminister.