Foto: Fredrik Sandberg

– Det underlättar att vara trevlig. Malin Hanson har kartlagt ungas arbetsmarknad i Stockholm. Det finns enkla jobb – men charmtrollen hamnar först i kön till jobben på kaféer, förskolor och i butiker.

Foto: Fredrik Sandberg

– Det underlättar att vara trevlig. Malin Hanson har kartlagt ungas arbetsmarknad i Stockholm. Det finns enkla jobb – men charmtrollen hamnar först i kön till jobben på kaféer, förskolor och i butiker.

 

Stockholms län har Sveriges hetaste arbetsmarknad och landets lägsta arbetslöshet bland ungdomar, enligt Arbetsförmedlingens senaste siffra. Men få har fasta jobb.
De flesta går från det ena tillfälliga jobbet till det andra. Ofta är de arbetslösa mellan varven.

En växande grupp tar sig aldrig in på arbetsmarknaden överhuvudtaget.

– Framför allt de som saknar utbildning från gymnasiet och de som inte har rätt kontaktnät, därför att deras föräldrar inte är etablerade i samhället, säger Malin Hanson.

Hon har skrivit rapporten ”På spaning efter jobben – om ungas olika villkor på arbetsmarknaden i Stockholm” åt Arbetarrörelsens tankesmedja. Hon är 26 år, akademiker och har prövat på många olika jobb, men hon har aldrig haft ett fast jobb och räknar sig inte som etablerad på arbetsmarknaden.

– En del i min bekantskapskrets börjar bli etablerade. Men väldigt många går på projektanställningar eller timvikariat hit och dit fast de har fyllt 30.

Malin Hanson tillhör gruppen förvärvsarbetande studenter. Det finns runt 80 000 studenter i Stockholm. 55 000 av dem jobbar vid sidan av studierna, ofta i LO-yrken i detaljhandeln eller på hotell och restauranger. Ytterst få går med i facket. De tänker ändå inte bli kvar i yrket.

Studenterna brukar få fasta jobb förr eller senare – men det dröjer. Mer än hälften av de tillfälligt anställda i Stockholms län är ungdomar.

Kvinnor blir etablerade på arbetsmarknaden vid 28 års ålder och män vid 26, enligt Ungdomsstyrelsens siffror för hela Sverige 2011.

Men en stor grupp har det ännu tuffare. Tomas Almgren, utredare på Fryshuset, räknar med att mellan 30 och 40 procent av de unga arbetslösa i Stockholm riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet. Det är de som inte har gymnasiebetyg.

Malin Hanson efterlyser en ny politik för att hjälpa dem. Det krävs riktade insatser. I stället för sänkta arbetsgivaravgifter för alla vill hon ha satsningar på dem som har det svårast.

Ungdomar är ingen homogen grupp. Det räcker med att titta på kartan. Arbetslösheten bland ungdomar är fem gånger så hög i Södertälje med många utrikes födda som i Danderyd med få.

Facket kan göra mer för de unga. Malin Hanson lanserar tanken på ett ungdomsmedlemskap för unga mellan 18 och 30 år. De ska inte behöva byta fack när de byter bransch.