Karl-Petter Thorwaldsson menar att a-kasseersättningen inte ska vara lika hög som sjukersättningen, i en intervju i Lag & Avtals nätupplaga den 23 augusti. Han tycker att 80 procent av sjukersättningens tak är rimligt och tillägger att ”det måste finnas en motivation att hitta nytt arbete.”

LO:s kongress beslutade att LO ska kräva och driva frågan om att ersättningen vid arbetslöshet ska vara 90 procent. Ersättningskravet på 90 procent skulle LO driva och försöka förankra i de politiska partierna, framför allt hos Socialdemokraterna.

Ingen ska tvingas flytta ifrån hus och hem eller lockas att ta ett jobb för en lägre lön om man blir arbetslös.

Vi byggnadsarbetare har under lång tid diskuterat ersättningsnivåerna och möjligheten att klara av en arbetslöshetsperiod. Byggnads kongress har därför också tagit klar ställning för kravet om högre a-kasseersättning. Mycket få av byggnadsarbetarnas familjer skulle klara sig på de ersättningsnivåer som finns i dag. Den åsikt som Thorwaldsson för fram i Lag & Avtal som en rimlig ersättning är inte tillräcklig och följer heller inte LO kongressens krav.

Karl-Petter Thorwaldsson uttalande är alltså inte acceptabelt. LO:s ordförande ska inte gå emot och plädera för något annat än kongressens beslut, som är majoriteten av LO-förbundens åsikt.

LO ordföranden måste nu tala om vad han menar – om han tänker gå emot kongressbeslut och medlemsviljan ifråga om a-kasseersättningen. Vi kräver därför att Karl-Petter Thorwaldsson redovisar sin åsikt och klarlägger det som vi redan förutsätter, att en vald ordförande i LO står upp för LO-kongressens beslut!

Ombud för Byggnads på LO-kongressen:
Christian Bengtzelius, ordf Byggnads Stockholm-Gotland, Roger Johansson, vice ordf och avtalsansvarig ­Byggnads Stockholm-Gotland, Stefan Slottensjö, lagbas på Skanska och ledamot i Byggnads Stockholm-Gotlands regionsstyrelse

 

Thorwaldsson svarar:

Mycket måste åtgärdas

Den viktigaste frågan för Sverige är att fler kommer i jobb. Vi kan inte acceptera att nästan 400 000 personer är arbetslösa. För att minska arbetslösheten krävs en fungerande arbetsmarknadspolitik och en bra arbetslöshetsförsäkring.

Men arbetslöshetsförsäkringen har misskötts under många år. Inkomstbortfallsprincipen, det vill säga att det är lönen som är grunden för hur hög a-kassa man får, har urholkats. Nu får bara cirka en av tio som heltidsarbetat och blivit arbetslösa 80 procent av den tidigare lönen i a-kasseersättning. En genomsnittlig arbetare får 63 procent i ersättning från a-kassan.

A-kassan ska underlätta att gå från ett jobb till ett annat. När man är arbetslös ska man kunna lägga energin på att utbilda sig och söka jobb, inte på att oroa sig för sin och familjens försörjning.

Att rusta upp och stärka arbetslöshetsförsäkringen var ett krav från LO-kongressen när jag valdes. Kongressen slog bland annat fast att taket för ersättningen ska höjas och räknas upp med löneutvecklingen samt att ersättningen i a-kassan ska vara 90 procent av lönen. Detta är självklart krav jag kommer att driva som LO:s ordförande.

A-kassan har ju inte bara blivit sämre, den har också blivit dyrare. Åtminstone för de flesta av LO-förbundens medlemmar. Avgiften varierar i dag från 90 kronor i månaden för en akademiker till 410 kronor i månaden för en som jobbar inom Hotell och restaurang.

De höga avgifterna och de tuffa villkoren för att få ersättning har lett till att många löntagare inte är med i försäkringen. I dag är knappt två tredjedelar av dem som är registrerade som arbetslösa medlemmar i en a-kassa; bland 18–24-åringar endast en tredjedel.

Vi har ett gigantiskt arbete för att få en a-kassa värd namnet. Det handlar naturligtvis om att ersättningen ska höjas till 90 procent. Men lika viktigt är att höja taket, att sänka avgiften så att den blir mer lika för alla löntagarna och att förbättra villkoren så att fler medlemmar har möjlighet att få ersättning vid arbetslöshet.

Karl-Petter Thorwaldsson
LO:s ordförande