Danmark är för litet för tre fackliga centralorganisationer. Slå ihop LO med tjänstemännen och akademikernas fack föreslår Thorkild E Jensen som är avgående ordförande för Dansk Metall.

– Vi ska inte göra som vi alltid brukar. LO och hela fackföreningsrörelsen kan inte fortsätta så här.

Thorkild E Jensen har varit ordförande för Dansk Metall i 18 år. I helgen lämnar han sin post men innan dess passar han på att komma med en del förmaningar till det danska facket, skriver nyhetsbrevet Ugebrevet A4.

Enligt Thorkild E Jensen är Danmark för litet för att ha tre fackliga centralorganisationer.

– Det skulle inte vara några problem att slå ihop LO, tjänstemannafacket FTF och akademikerfacket AC till en enda huvudorganisation, säger han.

Thorkild E Jensen vill även se färre men större fackförbund.

Fördelen skulle, enligt honom, vara att facket skulle bli en starkare motpart mot arbetsgivarna.

En sammanslagning skulle göra de lättare att konkurrera med Krifa och Det Faglige Hus som beskylls av den traditionella fackföreningsrörelsen för att vara gula fackföreningar.

Även i Sverige har det lagts fram idéer om att slå ihop centralorganisationerna. Den tidigare TCO-ordföranden Sture Nordh ville att tjänstemännen och akademikerna skulle slå sig samman i en enda organisation, vilket än så länge inte är aktuellt.

De nordiska fackens uppdelning – med  arbetar-, tjänstemanna- och akademikerfack – är unik ur ett internationellt perspektiv. I andra europeiska länder är det vanligare att ett enda fack organiserar alla, från arbetare till akademiker, på en arbetsplats.

Dansk Metall har sin kongress i Ålborg. Thorkild E Jensen kommer troligen att ersättas av viceordföranden Claus Jensen.

Fakta

Danska facket

Danska LO har 18 förbund som organiserar 1,1 miljoner arbetare. Det danska tjänstemannafacket FTF består av 81 medlemsorganisationer, främst inom offentlig sektor, och har 450 000 medlemmar. Akademikernas centralorganisation (AC) har 219 000 medlemmar.

Den stora arbetsgivarorganisationen heter Danske Arbejdsgiverforening.

Källor: Ugebrevet A4, EU.