Frågan är om det var barnskötarens bristande tillsyn eller skolans bristande arbetsmiljöansvar som ledde fram till att en åttaårig pojke dödades av ett fallande handbollsmål på en skola i Stockholm.

I går, tisdag, började rättegången i Svea hovrätt. Den ska fortsätta i minst fyra dagar till – utspridda under september. Redan den första dagen fick ledamöterna själva känna på det 75 kilo tunga målet som blev pojkens död.

Förhandlingarna började med att åklagaren Gunnar Jonasson och barnskötarens försvare, Bo Villner från LO-TCO Rättsskydd, presenterade sina ståndpunkter. Efter deras nästan timslånga inlägg sammanfattade rättens ordförande hovrättspresident Fredrik Wersäll dem helt kort:

Åklagaren hävdar att barnskötaren har brutit mot ett tillsynsansvar som inte följer av arbetsmiljölagstiftningen, utan är en följd av hans uppgift att ha tillsyn över de minderåriga barnen.

Medan försvaret anser att skolan brustit i sitt arbetsmiljöansvar. Barnskötaren har haft rätt att förlita sig på att skolan levt upp till sitt arbetsmiljöansvar och haft rätt att utgå från att utrustningen i lokalen inte varit farlig för barnen. Och barnskötaren har därför varken brustit i sin tillsyn eller varit oaktsam.

Olyckan skedde för tre och halvt år sedan i en gymnastiksal på Sundbyskolan i Spånga i norra Stockholm. I tingsrätten dömdes barnskötaren för vållande till annans död och straffet var villkorlig dom samt dagsböter på 10 000 kronor. Eftersom tingsrättsdomen är överklagad – av barnskötaren, den avlidne pojkens föräldrar och av åklagaren – ska hovrätten avgöra om han är skyldig.

Barnskötaren vill bli frikänd. Pojkens föräldrar och bror vill ha skadestånd av barnskötaren för att han orsakat pojkens död. Åklagaren anser att barnskötaren kom för lindrigt undan i tingsrätten och vill att barnskötaren ska betala ett ”väsentligt högre” bötesbelopp.

Rättegångens första dag avslutades på polisstationen i Solna där handbollsmålet förvaras sedan polisen beslagtagit det. På målet finns det avlidna barnets längd markerad med ett tuschstreck. Åklagaren förevisade målet och rättens ledamöter kände på det. Förevisningen avslutades med att målet släpptes i golvet och det föll med en kraftig smäll.

Kommunal står bakom barnskötaren och betalar kostnaderna för juristen från LO-TCO Rättsskydd.

– Tingsrätten har inte tittat på arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Arbetsgivaren har begått många fel. Hade arbetsgivaren bara gjort en bedömning av riskerna skulle aldrig målet ha köpts, säger Peter Larsson, ombudsman hos Kommunal och ansvarig för arbetsmiljöfrågor.

Han säger att det skulle bli en mycket knepig situation om tingsrättens dom inte rivs upp. Det skulle enligt honom betyda att en domstol kan använda vilken lag man vill och det skulle också innebära att hela arbetsmiljöansvaret läggs på en anställd som inte känner till riskerna.

Fakta

Fem ledamöter ska avgöra målet i Svea hovrätt.

Fredrik Wersäll, som är rättens ordförande och hovrättspresident vilket innebär att han är chef för Svea hovrätt.

Birgitta Bylund-Uddenfeldt, hovrättsråd.

Jonas Malmberg, adjungerad ledamot, professor i arbetsrätt och ny ordförande i Arbetsdomstolen från den 1 oktober.

Jan Persson, nämndeman.

Monica Serrander, nämndeman.