Fler chefer i de svenska företagen är oroliga för att behöva minska personalen i det dystra konjunkturläget.

Var fjärde chef tror nu att det blir nödvändigt, enligt en enkät från Ledarna.

Fackförbundet Ledarna har genomfört en enkät med 1 200 chefer på olika nivåer och branscher i Sverige. Och andelen chefer som tror på neddragningar av personalen har växt, från 16 procent i förra året till 26 procent i den nya rapporten.

– Vi ser allt fler chefer som räknar med att de kommer att få minska personal, det är inte nog med att de inte kommer att kunna nyanställa. Och det är en ganska kraftig ökning jämfört med förra året, säger Annika Elias, ordförande för Ledarna.

Totalt sett tror fyra av tio chefer på en oförändrad konjunktur. Men var tredje befarar att konjunkturen blir sämre under de kommande tolv månaderna. Det är också färre som tror på nyanställningar.

– Cheferna som svarar i den här undersökningen är centralt placerade i företagen. De tittar på orderböcker och gör en omvärldsbedömning beroende på vilken bransch de jobbar i. Vi ser att oron är störst i tillverkningsindustrin, den exportberoende delen av näringslivet. Det är där som flest säger att de kommer att behöva minska personal, säger Elias.