Att utvidga rutavdraget till läxhjälp för gymnasieelever, som regeringen vill göra, kommer bara att öka klyftorna i samhället. Pengarna behövs i skolan, anser Metta Fjelkner, ordförförande för Lärarnas riksförbund (LR).

– Skattesubventioner för läxhjälp är pengar som används på fel sätt. Det är resurser som borde gå in i skolan och bli till del för alla, skriver Metta Fjelkner i en debattartikel.

I dag gäller rut endast läxhjälp för grundskoleelever. Finansdepartementet föreslår att avdraget nästa år även ska ges på gymnasienivå.

Staten borde satsa på skolans kärnverksamhet istället för att skattesubventionera verksamhet utanför skolan, menar Metta Fjelkner. Dessutom gynnar förslaget redan starka barn, påpekar hon.

– Istället för att föräldrar med bäst ekonomiska förutsättningar i villaförorter som Danderyd och Limhamn ska satsa på sina barn bör pengarna komma alla elever till del, till exempel i form av läxhjälp inom skolans ram.

Också Skolverket anser att mer rut bara kommer att gynna vissa elever.

”En skattereduktion skulle ge möjlighet för vissa elever att få stöd i sin läsläsning. Samtidigt måste detta vägas mot alternativ-användningen av skattemedel”, skriver myndigheten om finansdepartementets förslag.

Antalet läxhjälpsföretag har ökat kraftigt under de senaste åren. Nu kan föräldrar betala 224 kronor för en timme med rutavdrag. Vanligast är att köpa två timmar i veckan. Totalt blir det då 1 800 kronor i månaden. Lägg till lika mycket i skattesubvention.