I går eftermiddag strandade Transport förhandlingarna med Sveriges Hamnar om ett nytt hamn- och stuveriavtal för drygt 3 000 hamnarbetare.

– Nu funderar vi på hur ska gå vidare, säger Peter Winsten, ombudsman i Transports avdelning Hamn 1 och en av dem som förhandlar om ett nytt avtal.

Avtalet löpte ut den 31 augusti. Därmed kan parterna varsla om stridsåtgärder.

Pengarna är inte problemet. Striden gäller makten över arbetstiden.

– Vi vill att våra medlemmar ska ha ett någorlunda ordnat liv. Vi är livrädda för att det ska bli som i andra branscher d1är man inte vet när man ska börja och när man ska sluta, förklarar Peter Winsten.

Per Helgesson är förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar.

– Vi har lagt ett förslag som tar hänsyn till privatlivet. Arbetstiden på dagtid ska förläggas mellan 6 och 18. De anställda kan välja hur de vill förlägga sin arbetstid inom den ramen, uppger han.

Han hävdar att bestämmelserna om arbetstiden inte har förändrats sedan 1974 och därmed blivit förlegade.

Avtalet innebär att arbetstiden dagtid är 7-16.30. För att ändra på det måste facket och arbetsgivaren komma överens lokalt.

– Det är den bestämmelsen vi kan använda för att påverka hamnarbetarnas villkor, eftersom arbetsgivaren inte kan göra någonting utan att förhandla och komma överens. Vi är fullt medvetna om att vi måste medverka till lösningar, men det gör vi lokalt, betonar Peter Winsten.

Per Helgesson hävdar att hamnarna får svårt att konkurrera med tåg och lastbilar. En annan konsekvens kan bli att hamnarna inte konkurrerar på lika villkor, därför att fackets pris för att gå med på ändringar varierar i olika delar av Sverige.

Peter Winsten medger sådant har hänt tidigare i historien, men nu samverkar ombudsmän och förtroendevalda över Sverige för att se till alla hanteras på samma sätt.

Transports utgångsbud var höjda löner med 774 kronor på ett år och att resten av avtalet skulle lämnas orört. Arbetsgivarna erbjöd 1 200 kronor mer på 14 månader som en sorts belöning för ändrade arbetstidsregler. Det blir 4 procent om året beräknat på tarifflönen 25 500 kronor.

Enligt arbetsgivarna tjänar hamnarbetarna i medeltal 36 000 kronor i månaden, inklusive tillägg.

– Det är enligt statistik från Svenskt Näringsliv som vi överlämnade i går. Transport protesterade inte, säger Per Helgesson.

– Det får stå för honom. Jag betvivlar starkt att det ligger till så, säger Peter Winsten.