655 kronor mer i månaden och bättre jourersättning. Det är två delar i det nya avtalet för 40 000 anställda i privata vårdföretag.

Kommunal och Vårdföretagarna kom överens i dag.

Lönerna höjs med 655 kronor från och med den 1 september. Även lägstalönerna höjs med 655 kronor, men inte förrän den 1 mars 2014.

Avtalet löper på 14 månader till den 31 oktober 2013. Avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) innebar höjda löner och lägstalöner med 650 kronor på tolv månader. Lönerna höjdes med ungefär 4 procent.

Avtalet med Vårdföretagarna innebär att lönerna höjs med 2,6 procent per år.

– Vi har förlängt avtalet för att få upp krontalsnivån, säger Kommunal avtalssekreterare Lenita Granlund.

Höjd jourersättning är ett gammalt krav som Kommunal till slut fick igenom i år. De som har så kallad sovande jour ska få övertidsersättning varje gång någon larmar. Tidigare fick de ingen övertid för den första halvtimmen. Nu får de ersättning för 30 minuter varje gång larmet går.

Det är viktigt eftersom det ofta gäller korta ärenden som att hämta vatten eller medicin.

– Det här har vi diskuterat det här i många avtalsrörelser utan att få gehör för våra synpunkter. Nu har Vårdföretagarna gått oss till mötes. Äntligen får våra medlemmar betalt för det jourarbete som tidigare var obetalt, säger Lenita Granlund.

Kommunal och Vårdföretagarna ska fortsätta att prata om jour i en särskild arbetsgrupp. Målet är att bli överens om var gränsen går mellan jour och vanligt arbete och hur mycket jour en anställd ska få ha som mest.

Visstidsanställda ska erbjudas fasta jobb efter tre år. Tidigare var gränsen fyra år. Därmed gäller samma gränser i privata vårdbolag som i kommuner och landsting.

Tillägget till föräldralediga förlängs från 90 till 150 dagar.

Trots högre lönelyft i kommuner och landsting hävdar SKL att även detta avtal kostar 2,6 procent om året. Orsaken är bland annat att SKL fick igenom sitt krav om yrkesintroduktion i ett år med 75 procent av lägstalönen och 25 procent utbildning.

Ersättningen för sovande jour höjs från 25:20 till runt 26:10 kronor i timmen i det nya avtalet. När larmet går betalas övertidsersättning ut i stället.