Krogpersonal, i synnerhet unga kvinnor, har all anledning att se upp med sitt eget drickande. Åtta av tio ligger över nivån för riskkonsumtion av alkohol visar en ny studie.

Tragiskt, säger facket och lägger ansvaret på krogägarna.

Stress, kvällsarbete, närhet till sprit, varva ned med ett par glas vin?

– Visst, det är en faktor. En annan är att människor med redan högt alkoholintag söker sig till restaurangbranschens livsstil. Båda förklaringarna gäller nog, säger professor Thor Norström, en av författarna till studien.

Daniel Müller, en annan av forskarna bakom undersökningen, betonar att frestelsen är stark när ett långt, stressigt servitörspass är över eller när den sista drinken mixats.

– Man hamnar i en utpräglad dryckesmiljö, det är oerhört frestande att anamma den, vända på dygnet, umgås med andra i branschen, det blir en livsstil att dricka efter jobbet och man börjar ju