”När de trygga distinktioner som tidigare gav stabilitet åt livet och verkligheten undermineras i dagens värld, tvingas vi ta tolkningsproblematiken på allvar.”

Denna kärnmening, en av hundratals, återfinns mitt i filosofen Bengt Kristensson Ugglas femhundrasidiga verk Slaget om verkligheten, som utkom 2002 men nu förtjänstfullt tryckts om, med en uppdatering som inkluderar den norske massmördare som visar hur livsfarligt det absoluta tänkandet kan bli.

Hur det ska gå till att föra in tolkandet rent praktiskt i debatter och i diskussioner om samhällets utformning ger Kristensson Uggla exempel på i en förtjusande liten klippbok: Gränspassager. Bildning i tolkningens tid (Santérus förlag).

Det viktiga i den är inte bara vad som sägs utan även själva tilltalet. Han går i dialog med stelbenta akademiska institutioner, med ekonomer och managementfolk, övertygar om att det finns framsteg att göra och kommer med konstruktiva förslag. Till exempel på hur tolkningsperspektivet gör alla bättre förberedda på att ingripa i situationer som inte låter sig överblickas. Tolkning som förberedelse till handling. Det är vad han bjuder in till.

Veckans FACKBOK

Gränspassager. Bildning i tolkningens tid

Författare: Bengt Kristensson Uggla, professor i filosof, kultur och företagsledning vid Åbo universitet
Förlag: Santérus

Av samme författare: Slaget om Verkligheten. I nyutgåva med ett nyskrivet efterord
Förlag: Symposion