Hovrätten kom i dag fram till samma slutsats som tingsrätten: Sjukhuschefen vid Kristianstad lasarett frias. Det var inte hans fel att en sjuksköterska blev smittad med tbc sedan hon återanvänt andningsskydd avsedda för engångsbruk.

Däremot anser hovrätten liksom tidigare tingsrätten att det är ställt utom allt tvivel att sköterskan smittades på sin arbetsplats. Men det är inte bevisat att det var andningsskyddet som orsakade smittan.

Återanvändningen av engångsskyddet kan vara en förklaring till att hon smittades, det finns fler och lika sannolika förklaringar, resonerar domstolen.

Dessutom konstaterar hovrätten att skydden är gjorda för att kunna bäras under en hel arbetsdag och att ett liknande fall aldrig tidigare inträffat inom svensk sjukvård.

Sjuksköterskan blev smittad med tuberkulos på sin arbetsplats, infektionskliniken vid Kristianstad lasarett. Arbetsmiljöbrott, hävdade åklagaren. Men det ansåg inte tingsrätten som friade arbetsgivaren.

Sjuksköterskan blev smittad av en patient när hon återanvände ett engångsskydd. Kliniken hade inga fastställda rutiner för hanteringen av skydden, men det var accepterat att återanvända dem under ett arbetspass med samma patient.

Det råder inget tvivel om att sköterskan smittats av patienten och att orsaken varit det återanvända andningsskyddet, slog tingsrätten fast. Rätten konstaterade vidare att verksamhetschefen, som var ansvarig för arbetsmiljön på kliniken, inte gjort en så detaljerad analys av smittoriskerna som Arbetsmiljöverkets regler kräver.

Men, underströk rätten, även om han hade gjort det är det ”inte i hög grad sannolikt” att han skulle infört ett förbud mot återanvändning. Rutinerna har varierat på landets sjukhus, det har inte funnits en etablerad praxis och det har inte heller inträffat något olycksfall någonstans i Sverige som skulle få verksamhetschefen att komma fram till den slutsatsen, resonerade rätten.

Visserligen har chefen brutit mot arbetsmiljöreglerna, men han har inte gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrottet ”vållande till sjukdom”, fastslog Kristianstads tingsrätt.