Det som finns under jorden är fritt för exploatering;
Dödsriket väntar på marknadsgenombrott snart.

Epigram

är korta dikter med satirisk udd, rimmade eller som här skrivna på det grekiska versmåttet ”elegiskt distikon”: en böljande långrad (hexameter) och en stötigare kortrad (pentameter):
–xx–x–xx–x–xx–x
–xx–x––x–xx–