Som Arbetet tidigare berättat har brandmännen på Arlanda flygplats sagts upp efter att verksamheten för andra gången har upphandlats.

Återigen har alltså lagen om anställningsskydd visat sig vara tandlös vid upphandlingar.

Enligt ett EU-direktiv ska det vinnande företaget visserligen också ta över personalen. Men direktivet säger samtidigt att om verksamheten på något sätt ändras kan personalen sägas upp. Och en ändring är lätt att få till stånd.

I Sverige har klausulen numera fått en tolkning som gör att när en offentlig verksamhet för första gången läggs ut på entreprenad får personalen följa med. När verksamheten åter handlas upp, kanske två år senare, kan personalen sparkas och den nya huvudmannen kan handplocka vilka som får vara kvar.

Äldre och sjuka kan då rensas bort och anställningsvillkoren försämras för dem som blir kvar.

Det här är inte rimligt. Personal ska inte behöva arbeta i ständig otrygghet om vad som händer vid nästa upphandling.

Hur det går för Arlandas brandmän återstår att se. Men om de till slut ändå får behålla jobben upphandlas verksamheten återigen om två år, och vad som händer då står skrivet i stjärnorna.

Direktivets tolkning i svensk lag måste ses över och ändras.