Färre kvinnor än män bjuds in att skriva i de ledande vetenskapliga tidskrifterna, konstaterar två lundaforskare och riktar kritik mot den bristande jämställdheten.

Följden blir att kvinnor blir mindre synliga och inte får samma möjlighet som män att gå vidare i sin karriär, skriver forskarna Daniel Conley och Johanna Stadmark vid geologiska institutionen på Lunds universitet i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Nature.

– Med färre kvinnor på högre positioner inom forskningen ökar dessutom risken att samhället går miste om viktig kompetens, säger Daniel Conley.

Forskarna konstaterar däremot att jämställdheten inom naturvetenskaplig forskning har ökat de senaste årtiondena.