Mats Elfsberg blir ny ordförande för styrelsen i Teknikföretagen. Nuvarande ordförande, Leif Östling, har fått nytt jobb och flyttar till Tyskland.

– Ofta glömmer man bort allt arbete som Teknikföretagen gör när det inte är avtalsförhandlingar, säger den nye ordföranden Mats Elfsberg.

Han pekar på industrins betydelse för Sverige och på rekrytering, utbildning och utveckling av infrastrukturen.

Mats Elfsberg är småföretagare från Vansbro och han är bland annat vd för Sepson AB, som tillverkar vinschar för tunga bärgningsbilar och militära fordon. Han har varit med i Teknikföretagens styrelse sedan 1990.

Leif Östling får andra arbetsuppgifter inom VW-koncernen och ska därför flytta till Tyskland. Mats Elfsberg har varit en av två viceordförande i styrelsen och nu har han utsetts till ordförande fram till Teknikföretagens ordinarie stämma i maj nästa år.