I dag är tre av fyra svenskar sysselsatta inom tjänstesektorn. Men arbetsmiljölagen (AML) från 1970-talet är i grunden densamma som när det mest handlade om fysiska faror och hur man skulle skilja den farliga maskinen från den ömtåliga människan. Det moderna arbetslivet behöver lagar som tar mer hänsyn till omständigheter i det mellanmänskliga samarbetet.

Arbetslivet har förändrats radikalt de senaste 15–20 åren. Min jobbtelefon satt fortfarande fast i väggen på mitt kontor på 1990-talet, och jag var beroende av min arbetsplats på ett sätt som inte längre gäller.

För många av Almegas medlemmar är arbetsmiljöfrågor helt annorlunda än i industrin eller basnäringarna. Det framstår allt mer tydligt att lagen skrevs innan bärbara telefoner, ­papperslösa kontor och internet fanns.

I ett tjänsteföretag är den mänskliga faktorn den viktigaste resursen och arbetet är i hög grad relationsorienterat. Att ha medarbetare som är motiverade, trivs och känner sig trygga i sitt arbete är därför en viktig del i ledarskapet. Grunden i arbetsmiljöarbetet för många tjänsteföretag är att rusta medarbetaren att kunna hantera möten med kunden i den miljö som kunden verkar. Denna arbetsmiljö kan dessutom präglas av omständigheter som vare sig kunden eller arbetsgivaren kan påverka.

Arbetsmiljölagen är en tvingande lag­stiftning som anger miniminivån för hur arbetsmiljön ska utformas. En modern arbetsmiljölag borde sätta mer fokus på de psykosociala villkoren, i till exempel medarbetarens möte med kunden, och utgå ifrån att allt inte kan regleras.

Vi menar att det är viktigt att se till att medarbetaren är rustad att kunna ta beslut som man är trygg med. När medarbetaren står framför kunden som genast vill ha ett besked, är det av stor betydelse för stressnivån att medarbetaren är trygg i den egna rollen och har ett tydligt uppdrag i ryggen, säker på organisationens förväntningar, värderingar och prioriteringar.

För att bli mer specifik: Vi vill se en arbetsmiljölag som har en modernare syn på begrepp som samverkan, samordning och arbetsställe. Vi vill också föra en diskussion om hur tillsynen kan förbättras för att bli mer konkurrensneutral och effektiv. Vi vill diskutera hur utvecklingen av Arbetsmiljöverket ska leda till mer fokus på de omständigheter som faktiskt leder till olyckor och arbetsskador, utveckla arbetsskadestatistiken så att det korrelerar bättre till de faktiska risker som finns. Varför inte bedriva detta utvecklingsarbete i samverkan mellan parterna och arbetsmiljöverket?

Tjänstesektorn är innovativ, alert och har siktet på framtiden. Gamla lagar och regler gör framåtrörelsen problematisk. Det är dags för en ny arbetsmiljölag!

Jonas Milton
Vd för Almega, arbetsgivar­organisation för tjänstesektorn