Gymnastiksalen där pojken dog. Två gymnastik­lärare säger att de påpekat för rektorn att målen inte var säkra.

Foto: Kerstin Carlsson

Gymnastiksalen där pojken dog. Två gymnastik­lärare säger att de påpekat för rektorn att målen inte var säkra.

 

Tingsrätten i Solna kom fram till att en barnskötare var ensam ­ansvarig för att en åttaårig pojke dödades av ett handbollsmål i skolans gymnastiksal. Nu ska ansvarsfrågan prövas i hovrätten.

– Enligt arbetsmiljölagen måste skolan göra riskbedömningar och se till att det inte är farligt att använda handbollsmålen. Barnskötaren har inte varit oaktsam. Han borde ha kunnat utgå från att arbetsgivaren gjort det lagen kräver, säger hans försvarare Bo Villner, förbundsjurist hos LO-TCO Rättsskydd.

Olyckan hände i början av 2009 i en gymnastiksal på Sundbyskolan i Spånga i norra Stockholm. Barnskötaren var i salen för första gången, han ledde en fritidsgrupp på 18 barn. Några av dem ville ta fram ett handbollsmål och det sa barnskötaren ja till. Målet föll över en åttaårig pojke som dog.

Tingsrätten anser att barnskötaren är vållande till pojkens död, och dömde honom till villkorlig dom samt 10 000 kronor i dagsböter. Domstolen kommer fram till att barnskötaren inte fått någon information om att det kunde finnas risker i gymnastiksalen. Till följd av detta anser domstolen: ”Avsaknaden av information borde tvärtom gjort honom mera försiktig och aktsam.”

I domen framgår att en fotbollstränare som använder salen inte använder målen eftersom de är otympliga och utgör en olycksrisk. Två av skolans gymnastiklärare har berättat att de påpekat för rektorn att målen utgör en säkerhetsrisk. De har dock inte sagt det till barnskötarna.
Skolans rektor hävdar att han inte fått någon information om att det skulle vara problem med utrustningen. Skolans biträdande rektor säger att det inte funnits några anmärkningar mot målen vid en skyddsrond och en säkerhetsbesiktning.

– Det verkar inte som om tingsrätten känner till arbetsmiljölagen. Egentligen lägger domstolen skyldigheter om undersökning och annat, som enligt lagen ska skötas av arbetsgivaren, på barnskötaren. Kontentan blir att domstolen sanktionerar arbetsgivarens felaktiga beteende, säger Bo Villner.

Han tycker att det är konstigt att det ställs så höga krav på barnskötaren, som inte fått någon information, medan arbetsgivaren slipper kritik.

– Hade målet varit fastlåst så hade olyckan inte inträffat. Och det var skolans skyldighet att se till att målet inte kunde falla.

Åklagare i tingsrätten var Gunnar Jonasson, kammaråklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Han är åklagare också när målet tas upp i Svea hovrätt.

– Alla har ett ansvar och det är inte rimligt att bara barnskötaren döms, men det har inte gått att styrka att någon annan begått brott, säger åklagaren.

Han berättar att han försökt få både rektorn och biträdande rektorn dömda. Rektorn hade dock inte delegerats arbetsmiljöansvaret av skolförvaltningen. Dessutom var han så ny på skolan att det inte kan handla om straffbar oaktsamhet, enligt åklagaren.

Gunnar Jonasson ansåg att biträdande rektorn visste att målen var farliga, men det blev en situation där ord stod mot ord och då lade åklagaren ned åtalet.

Rättsskyddets Bo Villner upprörs av resonemanget.

– Det är feltänkt av åklagaren. Någon är ansvarig för arbetsmiljön i gymnastiksalen – och den eller de personerna har inte skött sitt ansvar.
Målet i hovrätten börjar på tisdag och kommer att pågå under flera dagar september.

Och det är bara domen mot barnskötaren som ska prövas.

Fakta

Arbets­miljölagen

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska se till att ingen skadas på sitt arbete. Arbetsgivaren ska utfärda instruktioner för hur arbetet ska göras på ett säkert sätt. Skyddsombud ska få möjlighet att vara med och skriva instruktionerna.

Om arbetsgivaren missar att ordna instruktioner för ett farligt arbete kan det var brottsligt. Det avgörs i domstol.

Arbetstagare har viss skyldighet att slå larm om farliga arbetsupp­gifter. Att strunta i arbetsgivarens instruktioner om arbetsmiljön kan vara ett brott.

Arbetsmiljölagen gäller i skolan för elever och anställda.

Källa: Arbetsmiljöverket