Arbetsmiljöverket har för första gången granskat nätbutiker som säljer skyddsutrustning. Resultatet är alarmerande: Försäljningen av ett 100-tal handskar och hörselskydd stoppas.

Myndigheten har kammat ett 60-tal nätbutiker på personlig skyddsutrustning. Det gäller främst svetshandskar, skyddshandskar mot kemikalier och hörselskydd. Syftet är att rensa bort undermåliga produkter från marknaden.

Totalt ingick cirka 1 000 produkter i granskningen, som alltså visar att ungefär var tionde produkt inte uppfyller säkerhetskraven. Produkterna kommer ofta från lågprisländer där tillverkare saknar kunskaper om vilka skyddsregler som gäller i Europa.

− Det är dåligt, säger Ann Sofie Kero, som hållit i granskningen. Produkter som utger sig för att skydda människor mot skador ska också göra det.

Mer än hälften av de granskade företagen sålde skyddshandskar som hade brister, ofta felaktig ”kategorisering”, som talar om vad produkten skyddar mot och vilken skyddsnivå den har.

Totalt granskades 470 handskar. Drygt tio procent av dessa uppfyllde inte kraven. Ett 50-tal av cirka 650 kontrollerade hörselskydd fick underkänt.

Arbetsmiljöverket hittade också fyra typer av skyddsskor och en skyddshjälm som inte höll måttet. Hjälmen saknade CE-märkning och när myndigheten begärde dokumentation för skyddsskorna meddelade försäljaren att de utgått ur sortimentet.

I de flesta fall har produkterna nu dragits in från marknaden.

Försäljningen av personlig skyddsutrustning på nätet har ökat kraftigt under senare år, enligt Arbetsmiljöverket. Det innebär att köparen går miste om den information som en erfaren försäljare i en specialbutik kan ge. Nätbutikerna har ofta en eller ett fåtal anställda som saknar kunskap om varorna och om de särskilda regler som gäller inom olika områden.

Nätbutikerna ändrar dessutom ofta sortiment och har inga egna lager, utan beställer produkterna från ett stort antal underleverantörer. Det innebär att köparen inte har möjlighet att kontrollera eller prova produkten, eftersom den inte existerar i verkligheten före leverans. Det gör det också svårare för konkurrenter och myndigheter att bedöma om produkterna uppfyller ställda krav.

Ladda ner hela listan på indragna produkter (pdf).

Fakta

Det gäller för alla skyddsprylar

• Personlig skyddsutrusning som släpps ut på marknaden ska ha genomgått provning hos godkänd instans, som ska intyga att utrustningen uppfyller säkerhetskraven.

• Utrustningen ska dessutom ha CE-märkning och bruksanvisning på svenska.

• Personlig skyddsutrustning heter allt som en person kan hålla eller bära för att skydda sig mot exempelvis farliga kemikalier, skadligt buller eller fall.

• CE-märket är ett slag ”pass” för att produkten ska få släppas ut på marknaden. Märket säger att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller de säkerhetskrav som gäller.