Har du eller har du inte återbetalningsskydd i din tjänstepensionsförsäkring? Många vet inte det och ännu fler känner inte till hur skyddet påverkar den egna pensionen när det är dags.

– Det finns inga rätt eller fel när det gäller om man ska ha återbetalningsskydd eller inte. Det beror helt på den egna situationen, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF.

Men man bör förstås veta vad det betyder för den egna pensionen och för de efterlevande. Att ha återbetalningsskydd innebär att den intjänade tjänstepensionen går till de efterlevande.

– Det kan ju kännas bra när barnen är små, men sedan kan man kanske plocka bort det. När jag är ute och föreläser om pension möter jag ofta kvinnor som säger att ungarna tjänar ju mer än jag. Då kanske man ska tänka om.

Att ta bort ett återbetalningsskydd när barnen är vuxna och självförsörjande kan öka den egna pensionen med uppemot 18 procent för en privatanställd arbetare född på 1950-talet. Med återbetalningsskydd måste man arbeta två år och två månader längre för att nå upp till samma nivå, har AMF räknat ut.

Men framför allt, menar Blomberg, är det viktigt att ta reda på hur den egna pensionsförsäkringen ser ut. Enligt en undersökning som AMF låtit göra vet inte 27 procent om de har eller inte har återbetalningsskydd och 56 procent vet inte hur det påverkar pensionen.