Sänkt bolagsskatt har seglat upp som en av regeringens viktigaste prioriteringar inför den kommande höstbudgeten.

Under de senaste veckorna har allianspartiledarna stått i rad för att plädera för lägre inkomstskatt för företag. Den enprocentiga sänkning – från 26,3 till 25,3 procent med en prislapp på 3,6 miljarder kronor – som finansdepartementet skissade på i våras verkar inte längre räcka till.

Statsministern har låtit oss få veta att Sverige må ha haft en låg och konkurrenskraftig bolagsskatt för några år sedan, men att omvärlden sedan har sänkt sina skattesatser och att vi nu är på väg att halka efter. Folkpartiledaren drömde nyligen om nivåer runt 20 procent.

Men färska siffror från EU:s statistikmyndighet, Eurostat, ger en annan bild av läget:

Trenden mot allt lägre bolagsskatter har avstannat. Mellan 1997 och 2007 sjönk de genomsnittliga bolagsskatterna i EU med 10 procentenheter. Men sedan finanskrisen slog till har genomsnittet fallit med 0,5 procentenheter.

I år märktes faktiskt en liten uppgång och bedömare i Bryssel räknar med att den utvecklingen kan fortsätta i takt med att länderna ska ta itu med sina svaga statsfinanser. Storbritannien är ett undantag genom att ha sänkt bolagsskatten rejält efter finanskrisen, men på andra sidan kanalen har fransmännen gått åt andra hållet.

Flera regeringsföreträdare framhåller att den svenska bolagsskatten ligger över EU-genomsnittet, som uppgår till 23,5 procent. Frågan är dock huruvida detta är ett relevant mått. När genomsnittet räknas fram har Cypern och Bulgarien, båda med 10-procentig bolagsskatt, samma tyngd som Tyskland och Frankrike vars skattesatser uppgår till 29,8 och 36,1 procent. Tar man i stället hänsyn till storleken på EU-ländernas ekonomier är det vägda genomsnittet 28,6 procent.

Några skulle dock kunna invända att stornationer kan kosta på sig att ha en högre skattesats, eftersom dessa i kraft av sina stora hemmamarknader inte utsätts för skattekonkurrens i lika stor utsträckning. Medan små, öppna ekonomier som Sverige behöver ligga lägre på grund av risken för att produktion flyttas till andra länder.

Slående i detta sammanhang är dock hur nära våra ekonomiska likar vi befinner oss. Alla de nordiska länderna samt Österrike och Nederländerna befinner sig i ett spann med bolagsskatte­satser mellan 24,5 procent (Finland) och 28 procent (Norge).

Stora, ”offensiva” sänkningar av den svenska bolagsskatten kan därför i omvärlden snarare komma att uppfattas som att vi sätter igång en ny runda med underbudskonkurrens, snarare än att vi hämtar igen ett underläge.