Demonstranter protesterar mot arbetslöshet och nedskärningar i Madrid i juli.

Foto: Andres Kudacki

Demonstranter protesterar mot arbetslöshet och nedskärningar i Madrid i juli.

 

Unga väljer bort facket över hela Europa. Det är en ödesfråga, hävdar en forskare som varnar för att det kan leda till att företagsstyrda organisationer tar över fackens roll.

– Det kan bli ett allvarligt hot. Särskilt i centrala och östra Europa, säger Kurt Vandaele på det fackliga forskningsinstitutet ETUI i Bryssel.

Facken i Europa har tappat många medlemmar de senaste tio åren. Det största misslyckandet är dock att de inte lyckas värva nya medlemmar i de yngre åldersgrupperna. Konsekvenserna för framtiden kan bli allvarliga.

– Det finns en risk att unga i framtiden väljer andra organisationer i stället. Om inte facken lyckas öppnas möjligheten för att avhandla ar­betsvillkor i företagsstyrda organisationer.

Varningen går Kurt Vandaele ut med efter att han gått igenom forskning om fackligt medlemskap bland unga.

Trenden är tydlig. Gapet mellan ung och gammal ökar. Medelåldern i förbunden stiger och de unga går inte med i samma utsträckning som förr. Tydligast märks detta i Sydeuropa samt i Tyskland, Storbritannien och Nederländerna.

I länder där facket är kopplat till a-kassan, som exempelvis Sverige, är gapet något mindre.

Ofta hävdas det att unga sviker eftersom facket med sin kollektiva struktur inte passar in i ett allt mer individualistiskt samhälle. Det tror dock inte Kurt Vandaele på.

– Det finns inte några sådana samband. Tvärtom. Enligt forskningen har unga ofta en något mer positiv syn på facket än äldre, säger han.

Så är det till exempel i Nederländerna. Där är unga positiva till facket, men de går trots det inte med. Frågan är varför.

– Huvudorsaken är att unga ofta börjar på arbetsplatser där facken inte finns, säger han.

Många av de tillfälliga anställningarna finns inom en växande servicesektor. Facken har dock själva en stor skuld att bära, enligt Kurt Vandaele.

– De har varit dåliga på att anpassa sig. Det finns få unga representanter och de ges sällan något större inflytande.

Några enkla råd om vad facken i Europa ska göra för att locka till sig fler unga finns inte.

– Det är svårt att förklara fördelarna med ett fackligt medlemskap. Det effektivaste är att själv upptäcka det men det blir svårt om man jobbar i branscher där facket inte finns.

– Det är vanligt att hoppa mellan tillfälliga jobb. De som inte gillar sitt jobb har två alternativ. Det ena är att höja rösten, det andra är att hitta ett annat tillfälligt jobb, vilket jag tror många gör i stället.

Fakta

Unga och facket

Gapet mellan unga och gamla som är fackligt organiserade ökar i Europa. Mest ökar gapet i södra Europa samt Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. I Nederländerna är 10 procent av dem som är under 35 år med i ett fack. Motsvarande siffra i åldersgruppen 55–65 år är 35 procent. I Sverige är 60 procent i åldern upp till 35 år med i facket. Bland gruppen äldre svenskar är nästan 80 procent med i ett fack.

I rapporten har facken själva fått definiera vilken ålder som anser vara ung. De flesta räknar personer upp till 25–26 år som unga.

Källa: ETUI Youth representatives opinion on recruiting and representing young workers.