Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och välfärd behöver stärkas med en rad reformer. Till det behövs breda överenskommelser både mellan arbetsmarknadens parter och de politiska partierna, skriver LO:s vice ordförande Ingela Edlund och Annika Lundius, vice vd i Svenskt Näringsliv, i Svenska Dagbladet.

De säger sig beredda att bidra till en sådan utveckling och uppmanar regeringen att bjuda in Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till samtal.

Debattörerna skriver:

”Det finns exempel i historien där riksdag och regering lagt partipolitiken åt sidan till förmån för samförstånd och breda uppgörelser kring större systemfrågor som budgetdisciplin, den stora skattereformen, en självständig riksbank och pensionsreformer.”

Bland de frågor som Ingela Edlund och Annika Lundius vill få in i ett blocköverskridande samtal finns satsningar på satsningar på yrkesutbildning för och omskolning, villkoren för omställningar på arbetsmarknaden, infrastruktur, bostadsbyggande och energipolitik.