Att biljettkontrollanterna som sa ifrån om fusk blivit uppsagda är inte vårt ansvar, säger politiker och chefer inom Stockholms lokaltrafik.

Landstingsägda Storstockholms lokaltrafik (SL) kastar ut Securitas sedan anställda avslöjat att bolaget fuskat. Men de anställda har ingen rätt att följa med till den nya arbetsgivaren. SL ser nämligen inte upphandlingen av biljettkontrollerna som ”verksamhetsövergång”.

Arbetet har förgäves sökt trafik­landstingsrådet Christer Wennerholm (M) för att fråga varför.

– Det ska inte han svara på. Det är en juridisk bedömning, säger Wennerholms pressekreterare Sebastian Tham, som hänvisar till SL:s stabschef Björn Holmberg.

– Det är inte vi som upphandlande enhet som avgör när det är övergång av verksamhet eller inte, säger Björn Holmberg. Det följer av lagstiftningen.

Men hur lagen ska tillämpas är långt ifrån självklart.

– Det vore rimligt om den här upphandlingen sågs som verksamhetsövergång, precis som tidigare upphandlingar som SL har gjort, säger Lennart Rohdin (FP), vice ordförande i landstingets trafiknämnd, som reserverade sig för den linjen tillsammans med Socialdemokraterna.

Björn Holmberg vill ”naturligtvis” att oegentligheter kommer upp till ytan, men anser inte att SL har något moraliskt ansvar gentemot de biljettkontrollanter som avslöjade fusket inom Securitas, och kanske inte är populära hos företaget.

– Ansvaret för personalen vilar på Securitas. Vad jag vet har Securitas erbjudit alla biljettkontrollanter nya jobb.

– Skitsnack, kommenterar Kebba Trawally, vice ordförande i fackklubben. Vi erbjöds parkeringsvaktjobb som var under upphandling – men Securitas förlorade upphandlingen. Några erbjöds deltidsjobb på Arlanda, men kunde inte ta det på grund av avståndet.