Arbetsförmedlingen hoppar över samrådet med facket inför fas 3-placeringar. På senare tid har LO och LO-förbunden fått in allt fler rapporter om detta från sektioner och avdelningar landet runt.

Nu ska LO granska hur Arbetsförmedlingen sköter samrådet. Kommunal är först ut.

– Vi får signaler om att det blir vanligare att Arbetsförmedlingen inte genomför samråden. Och om det sker samråd så tar Arbetsförmedlingen ändå inte hänsyn till de synpunkter som facket lämnar, säger Oscar Ernerot, ombudsman på LO.

Kommunal inleder kontrollen med stickprov i några kommuner i höst. Sektionerna ska jämföra antalet människor som placeras ut i fas 3 med antalet samråd.

Fas 3 har växt undan för undan sedan starten 2009. I juli i år deltog drygt 31 000 personer i fas 3. Antalet kommer att öka till i runda tal 37 500 nästa höst, enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos.

Drygt 2 000 personer placeras i fas 3 varje månad. Inflödet är så stort att Arbetsförmedlingen inte hinner ordna platser åt alla. 20 procent har ingen plats – mot 13 procent i fjol, enligt vad Arbetsförmedlingen rapporterade i maj.

– Min uppfattning är att regeringen ligger på Arbetsförmedlingen för att de ska få ut folk på fas 3-placeringar. Det ökar risken för att arbetslösa inte blir placerade på platser som är schysta och bra, anser Benita Westin, ombudsman på Kommunal.

Hon räknar med att Kommunala ska redovisa resultatet av stickproven i november.

Även LO och fler LO-förbund tänker granska hur Arbetsförmedlingens samråd fungerar under hösten. Ännu så länge finns ingen tidtabell.

Gert Sternskog, chef för Arbetsförmedlingens programenhet, tycker att det är oroväckande om facket får signaler om att samrådet fungerar sämre.

– Men det är inte de signalerna Arbetsförmedlingen har fått. Vi följer detta löpande och träffar facken med jämna mellanrum. Vi har fått liknande synpunkter tidigare, men inte på sista tiden. Vi får ta upp samrådet nästa gång vi träffas, säger han och fortsätter:

– Både vi och de fackliga organisationerna har lagt ner mycket jobb på att få samrådet att fungera så bra som möjligt, men bara för att vi är överens centralt är det inte säkert att det fungerar perfekt överallt ute i landet.

Numera innebär samrådet att facket får veta att någon ska fas 3-placeras på en arbetsplats – men inte vem. Identiteten är hemlig. Tidigare fick facket veta som skulle placeras var.

– Det är inget vi råder över. Vi följer personuppgiftslagen. Och det inte personen som facket ska ta ställning till utan arbetsplatsen och innehållet i praktiken och sysselsättningen, uppger Gert Sternskog.