Sony varslar omkring 650 personer om uppsägning i Lund, meddelar företaget i ett pressmeddelande. Dessutom kommer antalet konsulter att minska.

Förändringarna av Sony Mobile Communications globala struktur påverkar företagets anläggningar i Tokyo, Lund och Peking. I oktober flyttas huvudkontoret från Lund till Japan.

Sony Mobile planerar att minska sin totala personalstyrka med ungefär 15 procent, cirka 1 000 personer inklusive konsulter. Personalneddragningarna skall genomföras fram till slutet av mars 2014.

– Min första reaktion är att jag känner för de människor som drabbas. För ett antal anställda och deras familjer är det en tung dag, säger Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Han förutsätter att företaget stödjer de anställda som berörs genom att hjälpa dem att starta eget och annat.

– I slutändan blir det färre än 650 som står utan jobb, när vi ser resultatet, säger han.

En styrgrupp har bildats tillsammans med Lunds universitet och Region Skåne för att möta varslets verkningar.

Än så länge är det oklart vilka personalkategorier som blir varslade.

– Vi får titta på vad de som varslas har för kompetens. Det är ju också administrativ personal som berörs, säger Mats Helmfrid.

Seved Andersson, vice ordförande för Akademikerföreningen på Sony Mobile i Lund, är inte överraskad över dagens besked:

– Det var ungefär som förväntat. De allra värsta farhågorna besannades inte.

Tillsammans med företaget har facket en idé om att bilda ett konsultbolag för åtminstone delar av den övertaliga personalen. Tanken är att detta skulle kunna sälja tjänster till i första hand Sony Mobile och därefter vidga verksamhetsområdet.

– Det här är högt specialiserade människor med hög kompetens, säger han.

Seved Andersson bedömer att det finns hyfsade möjligheter för dem att finna nya jobb inom Sverige och inom Öresundsregionen.

Alf Johansson, platschef för Sony Mobile i Lund, säger till TT att det ännu är för tidigt att ge besked om hur konsulterna berörs. Det enda som står klart är att de kommer att beröras, besked lämnas senare.

En av de anställda, Anna Nilsson, kommenterade direkt efter mötet:

– Det var ganska informativt, eftersom man fick reda på hur många som kan tänkas få sluta. Men annars sas det väl inte så mycket mer.

– Jag tror att jag blir av med jobbet, men helt säkert är det inte, vi får väl se vad som händer.

TT: Du verkar inte oroad?

– Jo, det är klart att jag är, jag har jobbat här i tio år och har aldrig fått sparken förut.

Lene Eriksson, styrelseledamot i Unionen på Sony Mobile, tror att det ska gå att finna nya jobb för dem som varslas.

– Det känns tufft, men många vittnar om att externa intressenter är i stort behov av ingenjörer så jag tror att det kommer att bli en lösning för alla. Det här ska inte hastas fram, säger hon.

Hon säger att det nästan känns som en lättnad att företaget kommit med ett besked. Hon sitter som arbetstagarrepresentant i Sony Mobiles styrelse.

– Personalen har känt på sig att det inte bär. Resultaten är bara röda siffror och de anställda märker att projekten flyttar både till Tokyo och Beijing, säger hon.

En tredjedel av dem som berörs av varslet hör till Unionen.

Enligt platschefen Alf Johansson syftar neddragningen till att åter göra företaget lönsamt och öka effektiviteten.

– Vi finns på den kanske tuffaste marknaden i världen när det gäller att ta fram nya produkter som folk är beredda att betala ett relativt högt pris för. Vi har inte varit tillräckligt vassa, helt enkelt, säger han.

Trots att Lund drabbas hårdast av nedskärningarna inom Sony Mobile så understryker Johansson att anläggningen i Lund är fortsatt mycket betydelsefull.

– Vi är en ohyggligt viktig del i Sonys strategi. Här finns en världsunik kompetens inom mjukvaruområdet, säger han.

TT: Kan du garantera att det är den sista nedskärningen i Lund som vi ser nu?

– Nej, det är omöjligt att lämna några sådana garantier, svarar Alf Johansson.