Jobben blir fler. Framför allt är det kvinnorna som får jobb. Arbetslösheten ökar svagt. Framför allt är det männen som blir arbetslösa.

Det visar Statistiska Centralbyråns, SCB:s, nya siffror om läget på arbetsmarknaden i juli.

Fler fick fast anställning i juli. Antalet fast anställda ökade med 79 000 samtidigt som de tillfälliga jobben minskade med 39 000. Det säger möjligen att färre fick sommarjobb i år än 2011.

Antalet människor som aktivt söker jobb ökar ännu snabbare än antalet nya jobb. Arbetskraften ökade med 54 000 mellan juli 2011 och juli 2012. Framför allt är det kvinnorna som försöker få in en fot på arbetsmarkaden.

Antalet sysselsatta ökade med 46 000 mellan juli 2011 och juli 2012. Antalet arbetslösa ökade med 8 000. Den siffran är inte statistiskt säkerställd. Hela ökningen beror på att männen blir arbetslösa.