Den som älskade geografiämnet i skolan kommer att bli stormförtjust över Göran Therborns nya bok Världen. En inledning. Likt en allvetande majje förklarar han hur allting hänger ihop i det globala samhället, och i vilka riktningar världen är på väg, men lämnar samtidigt mycket luft för eftertanke och invändningar. Det är högt i tak i klassrummet.

Therborn är en av få svenska samhällsforskare med internationellt rykte, framför allt på grund av sin förmåga att ständigt uppdatera marxistiska tankar och ge dem en ram av rationalitet istället för av klasstrider. Dessutom är han en medryckande stilist, vilket inte minst framkommer i följande vackra citat, som sammanfattar hans inventering av olika chanser beroende på var man är född:

En idealisk levnadsbana på tjugohundratalet

I slutet av ett långt och koncentrerat arbetsskift [Therborn syftar på slutkapitlets genomgång av skillnader i levnadsbanor i olika delar av världen] kan det vara legitimt att drömma sig bort från den empiriska erfarenheten. En idealisk geosocial levnadsbana på tjugohundratalet skulle då kunna se ut så här:

En trygg förlossning följd av en icke-auktoritär uppfostran i nordvästra Europa, följd av en sådan skola som den finska staten erbjuder – högpresterande, oberoende av föräldrarnas förmögenhet, ingen korvstoppning […]. Att sedan växa upp till en fri och självständig nordvästeuropeisk ungdom med möjlighet att resa världen runt, med en universitetsutbildning i Oxbridge samt en stilfull avslutning i form av ett magnifikt bröllop någonstans i Asien, med en underbar partner från en annan kultur än den egna. Därefter ger man sig in i ett spännande, arbetsfyllt men mycket givande vuxenliv i en storstad i Östasien (eller Indien). Detta skulle följas av en rofylld pensionering på en stilla och vacker plats med goda förbindelser, som Genève eller Vancouver. Till sist vore det bäst att bege sig till Skandinavien för äldreomsorg. […] Om man vill bli hedrad efter att ha lämnat jordens yta är det bästa valet Kina och Vietnam, där husaltare till familjens förfäder har återuppförts i förbluffande fart, och där ens födelsedag kommer att firas […].

Således kan hans Världen rekommenderas till var och en som söker orientering på vår orättvisa planet – även om fackföreningsrörelsen spelar en ganska underordnad roll i de ekonomiska och ideologiska kretslopp han ritar upp. (Och trots att den är hissnande dyr att köpa.)

Veckans FACKBOK

Världen. En inledning

Författare: Göran Therborn
Översättning: Sten Andersson och Gunnar Sandin
Förlag: Liber