Målet om sjuksköterskan som smittades med tbc efter att ha återanvänt andningsskydd avsedda för engångsbruk avslutades i hovrätten i går.

Måndag och tisdag var avsatta för förhandlingen i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Men rätten väntas meddela sin dom först om två veckor.

Sjuksköterskan blev smittad med tuberkulos på sin arbetsplats, infektionskliniken vid Kristianstad lasarett. Arbetsmiljöbrott, hävdade åklagaren. Men det ansåg inte tingsrätten som friade arbetsgivaren.

Sjuksköterskan blev smittad av en patient när hon återanvände ett engångsskydd. Kliniken hade inga fastställda rutiner för hanteringen av skydden, men det var accepterat att återanvända dem under ett arbetspass med samma patient.

Det råder inget tvivel om att sköterskan smittats av patienten och att orsaken varit det återanvända andningsskyddet, slog tingsrätten fast. Bakterierna måste ha tagit sig in i kroppen antingen genom filtret eller genom glipor runt skyddet. Någon annan förklaring fanns inte, enligt rätten.

Tingsrätten konstaterade vidare att verksamhetschefen, som var ansvarig för arbetsmiljön på kliniken, inte gjort en så detaljerad analys av smittoriskerna som Arbetsmiljöverkets regler kräver.

Men, underströk rätten, även om han hade gjort det är det ”inte i hög grad sannolikt” att han skulle infört ett förbud mot återanvändning. Rutinerna har varierat på landets sjukhus, det har inte funnits en etablerad praxis och det har inte heller inträffat något olycksfall någonstans i Sverige som skulle få verksamhetschefen att komma fram till den slutsatsen, resonerade rätten.

Visserligen har chefen brutit mot arbetsmiljöreglerna, men han har inte gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrottet ”vållande till sjukdom”, fastslog Kristianstads tingsrätt.

Det finns ett stort behov av vägledning om sambandet mellan arbetsmiljöbrister och en sjukdom, enligt Lotten Loberg, åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Malmö (Rema).

Loberg anser alltså att tingsrätten har dömt fel. Hon påpekar att de stora sjukhusen i landet har som rutin att slänga andningsskydden efter att man använt dem en gång. Bara ett fåtal mindre sjukhus haft rutinen att återanvända andningsskydden under en dag, under förutsättning att de inte blir fuktiga.

”Att göra riskbedömningar och ta fram rutiner är inget ovanligt för en verksamhetschef. Hade han hört efter hur andra infektionskliniker gjorde skulle han ha sett att man inte återanvände andningsskydden vare sig i Stockholm, Göteborg eller Lund”, skriver Lotten Loberg i sitt överklagande.