Handels drar tillbaka stämningen mot Stadium i Arbetsdomstolen. Det är dåliga nyheter för butiksanställda som riskerar att tvingas att gå ner i arbetstid. Handels kommer inte heller att stämma Akademibokhandeln.

Handels bedömer det helt enkelt som lönlöst sedan förbundet förlorat målen mot Polarn o Pyret och Kicks – två kedjor som också gjort om heltider till deltider.

– Hålen blir bara större och större i las, säger Handels avtalssekreterare John Haataja.

Nu funderar han på hur Handels ska gå vidare när det inte går att driva fallen i domstol.

– Vi får analysera läget. Vår första ambition är alltid att se om vi kan hitta lösningar avtalsvägen. En annan väg är att bilda opinion för att förändra las, resonerar han.

John Haataja pekar på att problemet kan spridas till fler branscher. Då räcker det inte om Handels avtal ändras. Därmed blir det också en fråga för hela LO.

Det som har hänt i detaljhandeln är att flera stora kedjor gör om heltider till deltider. Ofta får heltidsanställda välja mellan att gå ner till 75 eller 80 procent eller att säga upp sig.

Arbetsdomstolen har kommit fram till att arbetsgivarens rätt att organisera väger tyngre än turordningsregler och deltidares rätt till fler timmar.

Sammanlagt är det fem större kedjor som har gjort om heltider till deltider för att anpassa bemanningen efter antalet kunder i butikerna.

– Det finns risk att det här sprider sig. Tyvärr är det alltid så att förändringar i större företag blir till trender i branschen,  säger John Haataja.

Handels och Svensk Handel har ett gemensamt råd som ska verka för fler heltider, men parternas gemensamma statistik visar att utvecklingen går åt motsatt håll. Under de senaste fem åren har fler gått från heltid till deltid än tvärtom.