10 000 kronor mer i månaden kräver lärarfacken är på väg in i avtalsrörelsens slutfas.

För mycket anser Sveriges Kommuner och Landsting. Nu startar skolornas hösttermin och på tisdag väntar medling mellan parterna. Men lärarfacken, med runt 200 000 medlemmar, utesluter inte en strejk.

– En strejk är en nödvändig missnöjesaktion om vi inte kan komma överens i medlingen, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.