Arbetsmiljöverket förbjuder byggbolaget NCC att utföra ett vägarbete i Uppsala. Sänk hastigheten för passerande fordon eller öka avståndet mellan vägarbetarna och trafiken, kräver myndigheten.

Arbetsmiljöverket har utfärdat ett omedelbart förbud mot bolagets bygge av en cykelväg och två nya busshållplatser längs väg 652 i Uppsala.

Fordon som passerar arbetstagarna närmare än 2,5 meter ska ha en maximal hastighet på 30 kilometer i timmen (km/h), kräver myndigheten. Högsta hastigheten får vara 50 km/h när avståndet är längre än 2,5 meter. Bara där det finns godkända barriärer som skyddar från båda körriktningarna kan en maximal hastighet på 70 km/h accepteras.

Vid det aktuella bygget var hastigheten 70 km/h enligt ordinarie skyltning. Skyddet bestod av varselskyltar, sidomarkeringar och en så kallad däcksbuffert i ena änden.

Det räcker inte, anser Arbetsmiljöverket, eftersom arbetet bedrivs på båda sidor av vägen och både arbetstagare och maskiner måste korsa vägen regelbundet.

Det omedelbara förbudet innebär att arbetet måste stoppas även om arbetsgivaren överklagar förbudet.

En undersökning som gjordes av Motormännens vägombud runt midsommar visar att svenska bilister har mycket dålig respekt för vägarbetares säkerhet. Mer än hälften av bilisterna körde för fort vid vägarbeten där hastighetsgränsen var 70 km/h, enligt undersökningen.