Att måndagarna skulle vara tuffare än andra dagar är en myt. Enligt amerikanska forskare är livet lika besvärligt hela arbetsveckan, fram till fredagen.

– Det har varit en väldig förändring av yrkeslivet bara de senaste 50 åren. Tyngden på jobben är mer av psykisk karaktär än fysisk. Det ger en annan känsla inför jobbet och jag tror att det påverkar, säger Per Johnsson, prefekt på psykologiska institutionen vid Lunds universitet.

I en studie, som publicerats i den amerikanska tidskriften Journal of Positive Psychology, har amerikanska forskare frågat 340 000 personer hur deras humör hänger ihop med veckodagarna. Resultatet visar att måndagar inte vållar mer ångest än tisdagar, onsdagar eller torsdagar.

På fredagar och under helger sken däremot de tillfrågade upp. En förklaring tror Johnsson kan vara att ledighet ger än välgörande känsla av kontroll. Arbetslivets krav kan göra att den kontrollkänslan går förlorad.

Samtidigt tror han att det är viktigt att skilja på arbetstid och ledig tid för att skillnaderna mellan dagarna inte ska suddas ut.

– Jag skulle önska att fler inte valde att titta på sin arbetsmejl på helgerna. Man behöver en skillnad för att kunna koppla av, säger han.