Ni som går ut och försvarar auktoritära regimer
borde belönas med att själva få flytta till en.

Epigram

är korta dikter med satirisk udd, rimmade eller som här skrivna på det grekiska versmåttet ”elegiskt distikon”: en böljande långrad (hexameter) och en stötigare kortrad (pentameter):
–xx–xx–x–xx–xx–x
–xx–xx––xx–xx–