Sköta ett lands ekonomi med bara justering av räntan
liknar att köra automatväxlat, men utan nån ratt.

Epigram

är korta dikter med satirisk udd, rimmade eller som här skrivna på det grekiska versmåttet ”elegiskt distikon”: en böljande långrad (hexameter) och en stötigare kortrad (pentameter):
–xx–xxx–x–xx–xx–x
–xx–xxx––xx–xx–