Ekonomerna står förundrade inför den oväntat starka tillväxten i den svenska ekonomin. Men framöver kommer det att gå trögare, tror kåren

BNP-utvecklingen har hittills i år överträffat alla prognosmakares förväntningar.

– Det är lite svårt att svara på vad det beror på. Vi tror att det är tillfälliga faktorer som bidragit till den höga tillväxten. Man ska komma ihåg att siffrorna för det andra kvartalet är snabbt framräknade, så de är ganska osäkra. Men svensk ekonomi verkar ha gått bra jämfört med andra, säger Mats Dillén, Konjunkturinstitutets generaldirektör.

Han hävdar att utvecklingen också beror på en lageruppbyggnad som kan komma att motverkas av en svagare lagerutveckling längre fram.

– Den inhemska ekonomin visar större motståndskraft än väntat. Sedan ska vi komma ihåg att fjärde kvartalet i fjol var svagt, vilket gav ett lågt utgångsläge, säger SEB:s prognoschef Håkan Frisén.

Han beskriver det som Sverige står inför som en utdragen mild lågkonjunktur. Även Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson bedömer att det kommer att bli svårt att upprätthålla de höga tillväxttalen i takt med att tecknen på recession i eurozonen blir allt tydligare.

– Under första kvartalet hölls tillväxten uppe i euroområdet genom att centralbanken ökade likviditeten. Det bidrog till att maskera avmattningen, säger hon.

De dystra framtidsutsikterna delas av fackliga ekonomer.

– Nedgången som jag förväntade mig i början av året kommer fram­över. Det blir inte bättre i Europa, utan snarare sämre. Men det är ingen kris vi står inför, utan en längre period med låg positiv tillväxt, säger TCO:s chefekonom Göran Zettergren.

Vid årsskiftet räknade många bedömare med stigande arbetslöshet till uppemot 8 procent under 2012, men så här långt har bara en liten uppgång skett. LO-ekonomen Lars Ernsäter hävdar att arbetsmarknadsutvecklingen bekräftar bilden som BNP-siffrorna målar upp. Han tror inte längre att vi kommer att få se en tydlig uppgång i arbetslösheten.

– Arbetslösheten kommer att bita sig fast. Men vi räknar inte med att den stiger, utan planar ut kring 7,5 procent, säger Lars Ernsäter.

 

Fem ekonomer tycker till. Vad behöver Sveriges ekonomi?

Klicka på bilden för att se den i större format.