Av 20 uppsagda och avskedade som fått rätt mot kommuner och landsting i Arbetsdomstolen har bara en fått tillbaka sitt jobb.

– De fall som hamnar i Arbetsdom­stolen är förstås bara en liten del, och ofta de svåraste ärendena som inte gått att lösa på lokal nivå med omplacering eller annat, kommenterar Sophie Thörne, arbetsrättschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Arbetet har granskat vad som händer när kommuner och landsting gör sig av med anställda, och förlorar i Arbetsdomstolen (AD). Fallet med den uppsagda miljöinspektören i Nyköping kan bli ytter­ligare ett exempel på listan som innehåller 20 domar från 2006 och framåt.

Nyköpings kommun ser troligen fram emot en dom i Arbetsdomstolen, även om den blir fällande, för det är enda möjligheten att köpa ut Anders, mot hans vilja.

Anders har genom sitt fackförbund, Vision, stämt Nyköpings kommun i Arbetsdomstolen. Han erbjöds en summa pengar före stämningen, men tackade nej. Han vill ha tillbaka sitt jobb i stället, och 200 000 kronor i skadestånd för kränkningen.

Hans juridiska ombud Åsa Tillberg är övertygad om att Anders kommer att vinna målet. Hans chanser att få tillbaka jobbet är där­emot minimala. Hon tror att kommunen kommer att köpa ut honom i stället, genom att medge talan, det vill säga erkänna sig besegrad utan strid. Då ställs den rättsliga prövningen in.

– Antingen medger kommunen talan och köper ut honom direkt eller kan det gå till förhandling och dom, och då köper de ut honom i alla fall.

Medger kommunen talan kommer det att finnas fler förlorare än Anders. Frågan blir då inte prövad i domstol, och vi får inte veta om en arbetsgivare har rätt att sparka en anställd som inte låter sig psykundersökas.

Det är snarare regel än undantag att kommuner trotsar AD-domar som ogiltigförklarar en uppsägning eller ett avskedande.

Sedan år 2006 har bara en av 20 anställda som fått rätt i AD fått tillbaka sitt jobb.

Kommunerna föredrar i stället att köpa ut anställda som de uppfattar som besvärliga av någon anledning. Det gör de med stöd av las, som säger att en arbetsgivare får vägra att rätta sig efter en fällande dom.

Men det får inte ske utan kostnad förstås. Lagen har fastställt en prislista, som varierar mellan 6 och 32 månadslöner, beroende på anställningstid.

Sophie Thörne är arbetsrättschef på kommunernas arbetsgivarorganisation SKL. Hon berättar att det aldrig är förstahandsalternativet att driva ett personalärende till domstol, och att AD-domarna därför speglar en mycket liten del av fallen i kommuner och landsting.

– Vår roll är att hjälpa våra medlemmar genom att berätta om regelverket och bedöma ärendet i sak – inte ge råd om utköp eller inte, säger hon.

– Men de fall jag känner till som har slutat med utköp trots att domstolen ogiltigförklarat en uppsägning har handlat om förtroendet för verksamheten. Arbetsgivaren har köpt ut personen av omsorg om patienter, brukare, elever – eller arbetsgruppen.

Hon har också erfarenhet av samma typ av ärenden i den privata sektorn.

– Där signalerar ofta arbetsgivaren i ett tidigt skede att det inte är någon idé att komma tillbaka till jobbet, säger Sophie Thörne.

Lena Blomquist