Rene Jaramillo (KD), kommunalpolitiker i Växjö, skriver i Smålandsposten att vi måste skapa jobb inom näringslivet. Det ger nya pengar till statskassan och säkrar därmed framtidens välfärd, är hans slutsats.

Möjligtvis utan att veta det ger Jaramillo en utmärkt bild av hur verkligheten sett ut de senaste 50 åren. Jobben i näringslivet skapar skatteinkomster som kan användas till välfärd.

Och nu det bästa av allt: Det gäller också i framtiden.

Redan för mer än ett decenni­um sedan slog dåvarande Kommun­förbundet fast att vi inte behöver höja skatten för att klara välfärden under de närmaste femtio åren. Produktionsökningen klarar det utmärkt på egen hand. Vill vi bygga ut vår välfärd för att möta framtida krav på lyx har vi råd med det med – och blir ändå rikare.

En liknande slutsats drogs i den borgerliga regeringens egen budgetproposition 2009/10:1. Trots bibehållen välfärd förutspås statskassan öka kraftigt fram till 2040.

Propagandan om att vi skattevägen inte har råd med framtidens välfärd utan måste betala mer själva är alltså fel. Propagandans syfte är i stället att skapa acceptans för ytterligare privatiseringar som gynnar välfärdsföretagen.

För alla som inte själva äger ett välfärdsföretag är frågan därför enbart politisk: Ska vi ha en välfärd bekostad av och tillgänglig för alla, eller ska vi ha en välfärd som är privat och där tillgänglighet portioneras ut efter rikedom?