Efter mer 30 år i facklig tjänst gick Sacos internationella sekreterare Åke Zettermark i pension. Hans arbete har tagits över av Åsa Ehinger Berling som närmast kommer från arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting.

Det duger inte längre med att göra uppdelning mellan EU-frågor och andra frågor, anser hon.

– Det finns inga EU-frågor, bara sakfrågor som EU har inflytande över, säger hon. Det är så jag vill Sacos kansli ska se på det, säger hon.

– Om vi ska bevaka arbetsrättliga frågor eller utbildningspolitiken i Sverige måste de som gör det även titta på vad som händer i EU. Alla måste vara medvetna om det, fortsätter hon.

Egentligen tog Åsa Ehinger Berling över efter Åke Zettermark som internationell sekreterare redan den 16 april i år. Men under våren jobbade de båda två med det internationella innan Åke Zettermarks, strax före midsommar, gick i pension.

Nu sköter hon jobbet helt själv. Hur och om Sacos internationella arbete ska förändras är ännu inte klart.

– Det behövs göras prioriteringar men vilka är ännu för tidigt att säga, säger Åsa Ehinger Berling.

De viktigaste fackliga frågorna på internationell nivå tycker hon dock är att bevaka den svenska kollektivavtalsmodellen i olika internationella sammanhang samt frågor om utstationering och arbetstid, som EU nu behandlar.

Åsa Ehinger Berling kommer närmast från Sverige Kommuner och Landsting som är en arbetsgivarorganisation. Där var hon bland annat chef för den internationella avdelningen.
Något problem med att byta från arbetsgivarsidan till facket har hon inte haft.

– Nej, jag var fackligt aktiv på SKL innan jag blev chef där. SKL är visserligen arbetsgivarföreträdare men jag jobbade inte på arbetsgivarpolitiska avdelningen, säger hon.