Får arbetsgivaren tvinga en anställd till psykundersökning? Ja, anser civilrättsprofessorn Kent Källström och hänvisar till arbetsmiljölagen. Nej, säger arbetsrättsexperten Kurt Junesjö. Det är ett brott mot grundlagen.

Frågan har bara prövats en gång i svensk domstol sedan 1950-talet. Fallet gäller en busschaufför som tvingades genomgå psykiatrisk undersökning vid fyra tillfällen.

När han körde en av bussarna till polisstationen för att visa att de inte höll måttet blev arbetsgivaren, SJ, så förbannad att man ville låsa in honom på Sankt Sigfrids psykklinik i Växjö, berättar Kurt Junesjö, som företrädde mannen i Arbetsdomstolen (AD).

– Visserligen var han en originell kille, men inte ett dugg konstig i huvudet, och väldigt duktig i sitt arbete.

SJ tyckte att busschaufförens mentala hälsa var lika viktig för arbetet som hans hörsel och syn. Undersökningarna var därför inte integritetskränkande, utan snarare en ren ”service” i form av ”frivilliga och kortvariga samtal med läkare”.

Men de argumenten gick inte hem hos AD. Domstolen slog fast att undersökningarna var ”påtvingade kroppsliga ingrepp” i strid med grundlagen.

Till skillnad från miljöinspektören i Nyköping blev bussföraren aldrig avstängd eller uppsagd från sitt jobb. Fallet i Nyköping är en klassisk skandal som påminner om ”rättsröteskandalerna” på 1950-talet, då många obekväma tjänstemän och lärare tvingades underkasta sig mentalundersökning, berättar Kurt Junesjö.

Nyköpings kommun grundar sitt beslut på en bestämmelse i kollektivavtalet som ordagrant lyfts in från lagen om offentliganställda (loa). Enligt lagen gäller undersökningsskyldigheten bara vid hälsotillstånd som innebär risk för liv, säkerhet, hälsa eller skador på miljö och egendom.

– Den mentala hälsan är inget tillåtet undersökningsområde enligt loa, säger Kurt Junesjö. Man kan inte tvinga någon till undersökning bara för att man tycker att personen är knäpp.

Kent Källström är professor i civilrätt (arbetsrätt, familjerätt) vid Stockholms universitet. Till skillnad från Junesjö anser han att en anställd som av arbetsgivaren bedöms vara psykisk sjuk har skyldighet att låta sig psykundersökas.

– Arbetsgivaren kan beordra en sådan undersökning med stöd av arbetsmiljölagen, exempelvis om det är en person som gör konstiga saker på jobbet eller uppträder aggressivt.

– Och vägrar man ta emot den medicinska hjälpen som arbetsgivaren erbjudit kan man bli av med jobbet.

Men får arbetsgivaren avgöra att en anställd är psykisk sjuk?

– Nej, det får naturligtvis en läkare avgöra, men då måste den anställde medverka i undersökningen, vägrar man det kan man bli av med jobbet.