Varslen i industrin har fördubblats hittills i år. Och resten av året lär bli ännu värre, spår branschen.

Hittills i år, januari—juli, har närmare 12 800 personer varslats om uppsägning i tillverkningsindustrin, enligt siffror från Arbetsförmedlingen. Det är mer än dubbelt så många som under samma tid i fjol, då 6 000 varslades.

Att det mest är industrin som drabbats märks också på var varslen kommit. I tjänstetäta Stockholmsregionen märks nästan inget av uppgången alls medan Skåne och Västra Götaland har omkring dubbelt så många.

Orsaken är avmattningen i världskonjunkturen i allmänhet och skuldkrisen i Sydeuropa i synnerhet.

– Impulsen till den här konjunkturavmattningen kommer i stort sett helt utifrån vår omvärld. Och då är det exportindustrin som märker av det först. Sen kan det sprida sig som ringar på vattnet om det blir en längre avmattning, säger Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson.

– Men än så länge är det nästan bara industrin och det är inte så kraftigt heller. I alla fall inte jämfört med den förra nedgången, fortsätter han.

Totalt sett ligger dock arbetslösheten i Sverige kvar på en relativt stabil nivå. Jämfört med samma period i fjol har arbetslösheten bara stigit marginellt.

– Trots all oro i vår omvärld så ser det inte så pjåkigt ut på arbetsmarknaden, säger Olsson.

Men det riskerar bli värre. Den största branschorganisationen Teknikföretagen spår att varslen blir än fler under resten av året. Produktionen i verkstadsindustrin har fallit med runt fyra procent under första halvåret jämfört med samma period i fjol, enligt Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Men nedgången i sysselsättningen är inte lika stor — ännu.

– Det blir produktiviteten som därmed tar stryk. Det gillar ju inte företagen. Så det ligger i farans riktning att vi får se en än mer negativ utveckling under andra halvåret, säger Anders Rune.

Mycket av varslen hittills är rena nedläggningar, enligt Rune.

Förutom den svaga efterfrågan från framför allt sydeuropeiska länder som är drabbade av skuldkrisen, så slår den allt starkare kronan på företagens möjligheter att exportera. Svensktillverkade produkter blir dyrare att köpa utomlands.

– Det är allvarligt för alla företag som har tillverkning i Sverige. Det blir svårare att ta betalt, säger Anders Rune.