Vinprovning är en av de aktiviteter statliga myndigheter lägger pengar på. Den här sortens slöseri måste få ett stopp, anser debattören.

Foto: Mark Earthy

Vinprovning är en av de aktiviteter statliga myndigheter lägger pengar på. Den här sortens slöseri måste få ett stopp, anser debattören.

 

Lyx­mid­dagar, slottsvistelser, fri bar, spa … Finansministern måste stå till svars för hur statliga myndigheter hanterar sina pengar, skriver Anders Karlsson (S).

Regeringen är ansvarig för att följa upp hur de statliga myndigheterna sköter sig.

Det är dags för finansminister Anders Borg att stå till svars för vad han vill göra för att slentrianmässigt fiffel, slöseri och på gränsen till bedrägeri ska kunna undvikas i framtiden.

Jag har ställt en skriftlig fråga till Borg i riksdagen och ser med spänning fram emot finansministerns svar.

Händelserna kan inte sopas under mattan. Det krävs en ingående förändring av attityder och uppföljning för att komma tillrätta med problemen. Att näringsminister Annie Lööf för en tid sedan gick ut och krävde ordning och reda är en sak. I grunden handlar det om hur myndigheter, som arbetar på regeringens uppdrag, hanterar sitt ansvar för gemensamma skattemedel. Finansministern kan inte sitta overksam och enbart låta näringsministern eller, som i ett annat fall, civilministern Attefall uttala sig.

De tre myndigheterna Tillväxtverket, Vinnova och AP-fonderna har alla varit i fokus för alltför vidlyftig representation – trots att regelverket sedan lång tid är tydligt och klart!

Uppgifter gör gällande att exklusiva slottsvistelser, middagar, vinprovning och spa har skett på skattebetalarnas bekostnad.

På fjärde AP-fonden fanns fri bar för personal varje månad som förmån vilket är i strid med skatteverkets regler. Momsredovisningen lämnar mycket övrigt att önska.

Det är uppseendeväckande fakta som läggs fram.

För Tillväxtverket, med drygt 300 anställda och kontor på nio orter i Sverige med ansvar för att dela ut EU:s regionala bidrag och uppföljning av satsningar för tillväxt och företagande, visar uppgifterna att tjänstemän levt på hela andra villkor än många andra myndigheter.

Sedan januari 2010 har verket spenderat totalt 16,5 miljoner kronor på lyxmiddagar, mer eller mindre semestervistelser och fri bar.

Även Tillväxtverkets styrelse, inte enbart personal, har åkt på dyra hotellvistelser med fina middagar och vin. Något som nu kan ge skatterättsliga konsekvenser.

För Vinnovas del har stickprov gjorts i redovisningarna. Av dessa framgår att de interna riktlinjerna för representationskostnader överskrids vid åtskilliga tillfällen under de två år som redovisningen omfattar.

Självklart är det av stort allmänintresse att denna typ av verksamhet inte får förekomma. Det är fullkomligt oacceptabelt och det räcker inte att enbart säga till berörda parter att nu får ni sluta med detta, det krävs betydligt mera än så. Det kommer att ta lång tid att återupprätta förtroendet, enbart vad som kan uppfattas som intränade fraser som de Annie Lööf presterat räcker knappast.

Anders Karlsson (S)
riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ledamot av skatteutskottet och Riksbanksfullmäktige. Han kommer från Landskrona.