När Volvo Lastvagnar i Göteborg och Umeå behöver öka personalstyrkan sker det inte genom nyanställningar utan genom att bemanningsföretag anlitas.

Foto: Björn Larsson Rosvall

När Volvo Lastvagnar i Göteborg och Umeå behöver öka personalstyrkan sker det inte genom nyanställningar utan genom att bemanningsföretag anlitas.

 

Volvo Lastvagnar växer så det knakar. Produktionen skruvas upp flera hack under hösten. Men fler fast anställda blir det inte. I stället gör bemanningsföretagen entré på bred front – 335 anställs i Göteborg och 150 i Umeå.

Protesterna mot företagets beslut är högljudda, inte minst i Umeå.

85 procent av IF Metalls medlemmar på hyttfabriken i Umeå har i en omröstning sagt blankt nej till att företaget använder bemanningsföretag. Metallarna vill att expansionen helst ska ge fasta jobb inom företaget eller visstidsanställningar så att alla är del av samma organisation.

– Vi betraktar företagets beslut som en felaktig strategi, säger Jan-Olov Carlsson, klubbordförande i Umeå. Vi har tio års erfarenhet av produktionsflex som företaget nu struntar i genom att ta in bemanningsföretag.

De senaste tio åren har klubb och företag i Umeå varit ense om vikten av flexibilitet och skapat ett system med dels arbetstidsvariation med 10 procent upp och ned, dels ok till visstidsanställningar från klubben.

– Vi har också bejakat övertidsarbetet när det har behövts, säger Jan-Olov Carlsson. Vi inser behovet av flexibilitet i produktionen och tycker att vi skapat en väl funge­rande mix av åtgärder som svarat mot företagets behov.

Uppgörelsen i Umeå har inneburit att bemanningsföretag inte regelmässigt tagits in, utan endast i undantagsfall. När företaget nu beslutat att klara produktionsuppgången med bemanningsföretag uppfattas det av fackklubben och de anställda som ett sätt att strunta i den lokala överenskommelse som gällt i tio år.

– Det har varit underförstått att bemanningsföretag inte ska användas så länge vi medverkar till en omfattande produktionsflexibilitet genom variation av arbetstid, övertid och visstidsanställningar. Nu har vi därför sagt upp den lokala överenskommelsen som svar på företagets beslut att ta in beman­ningsföretag, säger Jan-Olov Carlsson.

Tidigare har Volvos anläggningar i Skövde, Köping och Borås använt bemanningsföretag. Men Volvo Lastvagnar i Göteborg och Umeå har hittills klarat flexibiliteten genom andra lösningar.

När den lokala uppgörelsen är uppsagd i Umeå tvingas företaget använda stupstocken i det centrala avtalet för att kunna variera arbetstiden. Och den flexibiliteten är mindre än den i det lokala avtalet.

Om det uppsagda avtalet i Umeå leder till nya förhandlingar och en annan lokal överenskommelse återstår att se. Men från verkstadsklubbens sida är inriktningen och förhoppningarna tydliga.

– Vi behöver hitta en fungerande lösning för framtiden. Och vi lastar inte in någon prestige i detta. Kanske finns en kompromiss mellan visstidsanställda och bemanningsföretag som både vi och företaget kan leva med, säger Jan-Olov Carlsson.

Fakta

83 procent av arbetsstyrkan är ­tillsvidareanställda

Den sista juni hade Volvokoncernen 20 400 visstidsanställda/konsulter globalt. I den siffran
ingår anställda via bemanningsföretag.

Det kan jämföras med 101 000 tillsvidareanställda, vilket ger en ”flexibilitet” på 17 procent.

Motsvarande siffror för Sverige, där cirka 27 procent av personalen jobbar, finns inte.

Källa: Volvo (TT)