Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har slagit klackarna i taket, druckit alkohol och levt rövare för miljontals kronor av skattebetalarnas pengar, framgå det av DN:s granskning de senaste dagarna.

Det mesta verkar ha skett under överinseende av festfixaren Micael Bindefeld som fått 9,3 miljoner kronor för besväret.

Enligt en reaktion i DN försvarar sig SSF med att festerna varit ett led i att föra fram forskningsrön, vilket är en förklaring värdigt en kalkonfilm.

Polisen ska nu utreda det som skett, men den som tror att någon ansvarig kommer att få vidkännas rättslig påföljd lär nog bli besviken.

Det som nu diskuteras är om de ansvariga gjort sig skyldiga till bokföringsbrott. Men lagen är mycket generös.

De saknade, fram till nu väl gömda, fakturorna börjar så sakteliga komma fram i ljuset igen och det lär nog räcka för att ingen åklagare ska försöka hävda fall av bokföringsbrott eller trolöshet mot huvudman enligt lagtexten i vår ganska tandlösa ekobrottslagstiftning.

Däremot skulle det vara oerhört förvånande om inte Konkurrensverket reagerar och lyckas driva fram en fällande dom i förvaltningsrätten.

Bindefeld har anlitats utan någon som helst offentlig upphandling och 9,3 miljoner kronor är långt över gränsvärdena för när en stat eller kommun enligt lag är skyldig att låta flera anbudsgivare

konkurrera om spritinköp, roliga heliumballomger och lustiga mattor som SSF tydligen anser behövas för att föra Sverige framåt som forsknings- och kunskapsnation.

Visserligen har en stor del av festinköpen redan hunnit preskriberas, alltmedan fakturorna legat undanstoppade på hemlig plats, men bara under 2012 fick Bindefeld minst 690 000 kronor, vilket skulle ha upphandlats.

Konkurrensverket är en av Sveriges mest nitiska myndigheter och har sällan missat ett tillfälle att tvåla till någon kommun som utfört något i egen regi och drivit fram böter för att kommunen inte öppnat för privata entreprenörer.

Det vore en oroväckande utveckling om Konkurrensverket nu blundar för när en privat entreprenör gynnas på skattebetalarnas bekostnad.