Sedan alliansregeringen tillträdde har antalet bidragstagare rasat rejält.
Men nu vänder det upp igen. Fler sjuka och arbetslösa får ersättning.

Trenden med färre bidragstagare har pågått ända sedan 2005, med undantag för 2009 i sviterna av finanskrisen. Men i år verkar pilarna peka upp igen, åtminstone att döma av tillgänglig statistik till och med maj. Framför allt är det arbetslöshetsersättningarna och antalet personer med sjukpenning som ökar.

– Det känns som om man nått en slags nedre gräns, framför allt märks det på att sjukskrivningarna nu ökar igen, säger Annica Wallerå på SCB.

Sedan 2005 har antalet personer som får bidrag eller annan form av social ersättning minskat rejält, från omkring 1 050 000 så kallade helårspersoner till cirka 800 000 i dag. Med en helårsperson menas en individ som skulle kunna få bidrag under ett helt år. I antal berörda personer som någon gång under året fått ersättning rör det sig säkert om minst 1,5 miljoner.

– Framför allt är det sjukskrivningarna och sjuk- och aktivitetsersättningarna (tidigare kallat förtidspension) som minskat drastiskt, säger Annica Wallerå på Statistiska centralbyrån (SCB).

Siffrorna definierar ungefär det som regeringen brukar kalla utanförskapet och som användes flitigt av alliansen inför valet 2006. Och i den bemärkelsen har regeringen lyckats i sin ambition när reglerna stramats åt.

Men siffrorna säger inget om antalet arbetslösa eller om människor blivit friskare, bara att färre får ersättning från de olika systemen.

Var alla människor som försvunnit ur ersättningssystemen tagit vägen är svårt att säga.

– Jag tror inte någon riktigt vet det. En del finns förstås i arbete. En del försörjs av släkt och bekanta, men den gruppen tror jag inte är så stor, säger Laura Hartman, analyschef på Försäkringskassan.

Även de ersättningsberättigade arbetslösa har minskat drastiskt, totalt med cirka 70 000 så kallade helårspersoner från 2005 fram till 2011, inräknat dem i åtgärdsprogram. Men de arbetslösa har inte blivit färre, tvärtom, de har blivit 10 000 fler, enligt SCB:s siffror.

Många har strömmat mellan systemen, från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen.

– Det var också en del av syftet med politiken, säger Hartman.